Svenskt Näringsliv

Lotta Petterson

Svenskt Näringslivs vision lyder: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt långsiktiga mål är att Sverige skall återta en tätposition i den internationella välståndsligan.För att uppnå detta behövs en bred intressegemenskap kring värdet av företagande och företagsamhet. Vårt uppdrag är att öka förståelsen för företagens verklighet och att verka för att alla företag i Sverige skall ha bästa möjliga villkor för att verka och växa.

Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 49 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.

Vår verksamhet täcker ett brett fält och vänder sig till olika målgrupper. Vi arbetar med opinionsbildning och kunskapsspridning, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Ett bättre företagsklimat ger fler företag, fler växande företag och fler jobb.

En väl fungerande arbetsmarknad är viktig för företagens konkurrenskraft. Fack och arbetsgivare kan i kollektivavtal själva reglera många av villkoren på arbetsmarknaden. Det kan gälla regler för lönesättning, arbetstider och försäkringar. Svenskt Näringsliv och arbetsgivareförbunden värnar kollektivavtalens konkurrenskraft genom att verka för att avtalen har ett innehåll som ger stöd för företagens utveckling och behov.

För mer information se:
http://www.svensktnaringsliv.se

Visa:

Svenskt Näringslivs senaste material

Politiker! Våga tänja på gränserna i reformarbetet!

(Artikel) Publicerad 5/12, 2017 kl. 00:01

Arbetsmarknadsläget är fortsatt starkt i Gävleborgs län, men AF:s senaste verksamhetsstatistik för oktober över antalet nyanmälda jobbplatser på Platsbanken väc...

Hofors i topp

Hofors i topp

(Artikel) Publicerad 26/9, 2017 kl. 09:35

Gävleborgs bästa företagsklimat finns i Hofors samtidigt som Ovanåker är årets klättrare i länet. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet som ...

Vilket betyg får det lokala företagsklimatet?

(Artikel) Publicerad 9/5, 2017 kl. 00:01

Spänningen är olidlig – hur ser resultatet av enkätsvaren för det lokala företagsklimatet ut i år? Den 22 maj vet vi svaret.

Låt företagsamheten blomstra

Låt företagsamheten blomstra

(Artikel) Publicerad 4/4, 2017 kl. 00:01

Har du tänkt på hur lätt det är att få en solros att växa? Ett litet frö som med omtanke, jord och en skvätt vatten växer till en stor och lysande blomma....

Löfte om jobb krossas av höjda skatter

(Artikel) Publicerad 7/2, 2017 kl. 00:01

Löftet från regeringen var att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. Men istället för jobb kommer det skattehöjningar. I budgeten försämrades brytpun...

Vad vill du läsa?

Publicera

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng