Brynäs Företagarförening

Ralph Brodin

Brynäs Företagarförening
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen, genom att:
• Etablera ett fungerande system för utbyte av informationer, erfarenheter och kunnande medlemmar emellan
• Arbeta fram och föreslå gemensamma externa marknadsföringsåtgärder, information/goodwill och traditioner
• Stimulera och aktivera nya företag att etablera sig på Brynäs
• Undersöka möjligheterna att kunna tillhandahålla servicetjänster samt därmed t.ex. kunna teckna inköps- och tjänsteavtal som kan utnyttjas av medlemmarna.
• I frågor av gemensam natur företräda medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och organisationer
• Att vara bollplank och mentor vid behov
Brynäs Företagarförening delar stipendium eller annan utmärkelse till person som främjar Brynäs verksamhetsområde samt vid en tidpunkt som styrelsen beslutar.
Kontakta oss: info@brynasforetag.se
Info: http://www.brynasforetag.se/

Styrelsen
Ralph Brodin, Ordförande, Ralbro Konsult AB
Fredrik Pierre, Pierre Entreprenad AB
Leif Jansson, Gävle Offset AB
Kent Nilsson, Triennium Fastighetsentreprenad AB
Michael Arneson, Smurfit Kappa AB
Göran Svensson, Växt & Miljödesign i Gävle AB

Visa:

Brynäs Företagarförenings senaste material

Sociala medier, en spännande arena för marknadsföring

Sociala medier, en spännande arena för marknadsföring

(Artikel) Publicerad 8/10 kl. 23:59

Internet och särskilt de sociala medier som finns där som Facebook, Instagram, Twitter med flera har tagit hand om mycket av informationsutbytet som tidigare ha...

Logistiken lyfter Gävleregionen

Logistiken lyfter Gävleregionen

(Artikel) Publicerad 7/9 kl. 23:59

Starka krafter arbetar för att utveckla Gävleregionen till ett av Sveriges bästa logistikområden. Gävle Hamn, E4 och E16, järnvägen som strålar ut åt norr, söde...

Gävle i framkant när det gäller samverkan skola och arbetsliv

Gävle i framkant när det gäller samverkan skola och arbetsliv

(Artikel) Publicerad 31/8 kl. 09:55

En av skolans viktigaste uppgifter är att förbereda eleverna för arbetslivet. Tyvärr visar forskning att dagens elever ofta har väldigt dålig kunskap om vad arb...

Klimatklivet – investeringsstöd för minskning av växthusgaser

Klimatklivet – investeringsstöd för minskning av växthusgaser

(Artikel) Publicerad 14/6 kl. 13:57

Miljöfrågorna är något som många svenskar engagerar sig i. Samhället har ställt upp miljömål och man ger också ekonomiskt stöd för investeringar i åtgärder som ...

Företagen i Gävle samarbetar med kommunen om näringslivsfrukostarna

Företagen i Gävle samarbetar med kommunen om näringslivsfrukostarna

(Artikel) Publicerad 13/6 kl. 11:21

Till hösten återkommer näringslivsfrukostarna i en ny kostym! Företagarna Gävle och Gävles företagarföreningar inleder ett samarbete med Gävle kommun för att sk...

En världsbra idé - om sociala företag

En världsbra idé - om sociala företag

(Videoklipp) Publicerad 31/3, 2017 kl. 12:42

Sociala företag som skapar jobb med delaktighet och empowerment som grund. Här är det många människor som i snabba klipp berättar om varför sociala företag är v...

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng