Vill du utvecklas och bli mer lönsam?

Vill du frigöra mer tid och skapa bättre lönsamhet? Har du ett företag i Gävleborg eller Dalarna med 1 till 49 anställda? Anmäl då ditt intresse bums!
Nu har vi möjlighet att söka medel hos Europeiska socialfonden (ESF) för att ge företag chans att utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga. För att kunna få beviljat projektet behöver vi veta hur stort intresset är bland företagarna i regionen.

2016 till 2019 fanns ett liknande projekt i Uppland. Då fick 350 företag utbildningar och möten med en affärsutvecklare under två år. På utbildningarna knöts kontakter och samarbeten som bl.a ökade lönsamhet och konkurrenskraft rejält för 71% av deltagarna.


Nu kan du och ditt företag få samma chans!


Utbildningarna är korta, konkreta och anpassade efter ditt och andra företagares behov. Som ett smörgåsbord där du kan välja det du och ditt företag verkligen behöver.

Är du företagsledare för ett företag i Gävleborg eller Dalarna med 1 till 49 anställda? Anmäl dig genom att fylla i företag, organisationsnummer, kontaktperson, mejl samt telefonnummer i ett anmälningsformulär som du hittar via http://www.affarskompetens.se


Vi behöver ha ditt svar senast 15 mars. Ansökan är ett samarbete mellan Företagarna Dalarna och Gävleborg, Företagarna i Sandviken och Affärskompetens Sverige. Anmälan är INTE bindande, utan vi kontaktar dig när projektet beviljats.


Läs mer på http://www.affarskompetens.se.