Nu har årets FramFör-företag i Gästrikland blivit utsedda. I år är 37 av de totalt 50 mest framgångsrika företagen i Gästrikland verksamma i Gävle kommun. Ett av dem är Gunilla Welin Brook Trädgårdskonsult AB,

–  Jag känner mig hedrad och stolt över att få utmärkelsen. Detta är ingenting jag räknat med – jag har bara jobbat hårt och målinriktat med mitt företag och har till min hjälp en fantastisk personalstyrka, säger Gunilla Welin Brook.

– Utmärkelsen är viktig för mig för att få bekräftelse på att mitt arbete med att utveckla företaget och att alltid sätta kunden i centrum lönar sig. Ibland är det dock tungt att vara småföretagare – allra helst det senaste halvåret på grund av olika anledningar, och därför kom detta som en boost för självförtroendet och för att orka jobba vidare på samma sätt.

FramFör-företagen tas fram av studenter på Högskolan i Gävle. Utifrån en lista på ekonomiska faktorer tas ett antal företag ut som blir nominerade och intervjuade av studenterna på Ekonomprogrammet. Studenterna har till uppgift att undersöka företagens ledarskap, organisation och arbetsmiljö. Utifrån detta sker en sammanvägning av olika faktorer och de 50 mest Framgångsrika företagen kan utses.
FramFör är ett samverkansprojekt mellan Högskolan i Gävle, kommuner i Gästrikland, näringslivsorganisationer och Aktiv Revision och har funnits sedan år 2000.

Syftet med FramFör- Framgångsrika företag i Gästrikland är att:
öka intresset för framgångsrikt företagande och skapa goda exempel
uppmärksamma och stärka företag och företagande
skapa kontakt mellan näringslivet, Högskolan i Gävle och studenterna
genomföra forskning om ledarskap, arbetsmiljö och effektivitet i företag

Se hela listan här
https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-och-ekonomi/Samverkan-vid-akademin/FramFor/Arets-Framgangsrika-foretag.html

Bildtext: Gunilla Welin Brook vid planteringar.

Källa: https://www.gavle.se/