En kortfattad beskrivning av kursinnehållet som kan anpassas efter deltagarnas behov, intressen och yrkesområden:
• Kommunicera professionellt på engelska, både muntligt och skriftligt.
• Träna på att presentera ditt företag och dess produkter/tjänster.
• Undvika typiska fel (svengelska) som skapar missförstånd.
• Följa branschnyheter i engelskspråkiga medier och lär dig termer/ord som hör ihop med den internationella affärsvärlden
• Förhandla och delta i möten
• Du kommer att få hemuppgifter för att stödja det du lär dig vid kurstillfällena – lagom mycket!
Format
• Muntlig kommunikation i form av samtal, gruppdiskussioner och presentationer.
• Skriftlig kommunikation i form av e-post och korta rapporter.
• Ordkunskap inriktad för varje deltagares yrkesområde.
• Grundläggande grammatik genomsyrar utbildningen och ingår i de ovanstående momenten.
Datum, 6 tillfällen: 26 sep, 10 och 24 okt, 7 och 21 nov, 5 dec 2016
Tid: 08.00 - 11.00
Plats: Gävle, lokal meddelas senare
Pris: 5 625 kr för medlemmar och 7 900 kr för icke medlemmar. Priserna är exkl. moms.
Anmälan senast: 12 september 2016
För mer information kontakta:
Cecilia Hed Malmström, Regionchef Gävleborg, per mejl eller ring 072-229 35 00.