Utdelningen av stipendierna till Gästrikeföretagarna skedde på Handelskammarens kontor i Gävle och till Hälsingeföretagen i hos Cargo Beacon i Alfta. Stipendieutdelare var Ove Anonsen, ordförande i Donationsfonden samt tidigare vd för Ahlgrens och styrelseordförande i Mellansvenska Handelskammaren.
– Robert Ahlgren hörde av sig till mig 2008 och ville höra hur man skulle kunna starta en fond för att uppmuntra företag som arbetar i samma anda som Ahlgrens, berättade Ove Anonsen. Fonden premierar regionala företag med ambitioner att säkra sysselsättningen på hemorten och samtidigt har en vilja att växa med internationella inriktning.
Fondens stadgar blev väl genomarbetade och Mellansvenska Handelskammaren fick uppdraget att administrera fonden.
Robert Ahlgren avled 2013 och fonden lanserades 2014 och disponerar idag ett kapital på drygt 40 miljoner kronor. Det är avkastning samt delvis reavinster från försäljningar som delas ut. Inräknat årets stipendiater har 21 av länets företag tilldelats sammanlagt 3 miljoner kronor.
Årets stipendiater:
• Fjällbergets Bageri & Delikatesser i Hofors - ägs av Alex Cartwright. Företaget tillverkar Vilmas ekologiska knäckebröd och kex, som säljs i Sverige men också exporteras. Stipendiet ska användas för lansering i USA.
• Inresol AB i Gävle - ägs av SusAnne Mastonstråle och Stefan Larsson-Mastonstråle. Företaget designar och tillverkar Stirlingmotorer som kan drivas av förnyelsebar energi, till exempel pellets, och kan användas i olika former av energisystem. Stipendiepengarna ska användas för att undersöka bland annat den amerikanska marknaden.
• Wild Nordic i Järbo - ägs av Sara Wennerqvist. Företaget erbjuder björn- och örnskådning, ugglesafari och orrspel. Stipendiet ska användas för att locka fler utländska turister.
• Cargo Beacon AB, Alfta, har utvecklat ett säkert system som övervakar gods och håller reda på temperatur, stötar mm. Stipendiet ska användas för att kunna nå ut internationellt.
• Psidac AB, Iggesund, har utvecklat ett smart system som styr ventilationen så att man minskar spridning av luftburen smitta på till exempel sjukhus genom övertryck vid brännskador och undertryck vid smittsamma sjukdomar. Stipendiet ska användas för fler etableringar på den internationella marknaden.
• Mellansvenska Handelskammaren fick också ett bidrag från fonden om stöd för att genomföra Handelsdagen i Hofors den 26 april. Handelsdagen är tänkt att bli en samlingspunkt för både Dalarna och Gävleborg för utbyte av erfarenheter kring export, import, tulladministration mm.
– Handelsdagen är ett sätt för att öka kompetensen i vår region, sa Andreas Garp, vd på Mellansvenska Handelskammaren. Industrin i Dalarna och Gävleborg svarar för en betydande del av svensk handelsekonomi och med den erfarenheten ser vi en möjlighet regionen.
De som är intresserade av att söka stöd från donationsfonden kan söka senast den 31 mars.
- Man kan söka själv eller rekommendera någon annan som man anser är värd uppskattning, sa Ove Anonsen. Även styrelsen kan på eget initiativ utse lämplig mottagare.
Ansökan: http://www.ahlgrensdonationsfond.se/ansokan

F. Ahlgrens Tekniska Fabrik AB, en bakgrund
Med hjälp av en mortel, en 60 liters ångkittel, hopsparat kapital och en lånesumma på 2.500 kronor inledde Fredrik Ahlgren sin första egna produktion av kemisk-tekniska varor. Året var 1885 när F. Ahlgrens Tekniska Fabrik AB startade sin verksamhet i Gävle, och redan efter ett år kom 14-årige brodern Adolf in i det företag som nu utvecklades snabbt. Vid sekelskiftet var såväl företagets varumärken som familjen Ahlgren välkända namn.
1885: Fredrik Ahlgren startar färghandel, Firma F. Ahlgren. Hans bror Adolf anställs och man tar fram nya produkter med de kemikalier man hade tillgång till.
1895: första fabriken anläggs på Norra Skeppargatan
1900: Adolf Ahlgren startar grosshandel
1907: Adolf övertar ledningen när Fredrik avlider
1909: Läkerol lanseras och man använder mycket marknadsföring, så kallad intygsreklam där dåtidens kändisar rekommenderar Läkerol, bland andra Selma Lagerlöf, ärkebiskop Nathan Söderblom, Fred Astaire, Josephine Baker, Maurice Chevalier, kompositören Franz Lehàr, världskända sångerskan Christina Nilsson, Tysklands president Paul von Hindenburg med flera samt ett stort antal Nobelpristagare
1921: fabriken vid Södra Skeppsbron på Brynäs byggs
1932: företaget ombildas till F. Ahlgrens Tekniska Fabrik AB
1933: Bengt Ahlgren, son till Adolf, tillträder som affärsledare och utnämns 1950 till vd
1972: Robert Ahlgren tar över som vd efter sin far Bengt
1975: konkurrenten Pix köps
1985: 100-årsjubileum och samtidigt slutet på familjen Ahlgrens inflytande när företaget säljs til Procordia

Tysklands president Paul von Hindenburg: ”Bestätige gern, dass mir die Läkerol-Tabletten bei Erkältungen und leichter Infektionen der Atmungsorgane usw. ausserordentlich gute Dienst geleistet haben.” (Övers: Bekräftar gärna att Läkeroltabletten har gjort mig utomordentligt gott vid förkylning och lättare luftrörskatarr mm.)
Läkerol var tidigt ute med bioreklam, här ett exempel från 1934: https://www.youtube.com/watch?v=IWcZTGg8_eo

Text: Torbjörn Edlund