Men det finns sätt att uppnå mer flexibilitet och arkitektonisk frihet. Allt fler industribyggnader byggs idag med det som kallas fackverkskonstruktioner. I den här artikeln kommer vi titta lite närmare på vad det innebär. Så läs vidare om du är intresserad av att lära dig mer om fackverkskonstruktioner och fackverkstakstolar.

Fackverkskonstruktioner

Fackverk av stål är verkligen en spetskompetens i sig, oavsett om det rör sig om fackverk, fackverksbalk eller fackverkstakstol. Men det finns företag med så väl kunskap som erfarenhet av fackverkskonstruktioner i alla former. Detta gör att dessa företag alltid är rustade för alla slags projekt.

En stor fördel med att använda sig av en fackverkskonstruktion är att det blir möjligt att uppnå stora spännvidder. Fackverkskonstruktioner kan exempelvis användas som bärande takkonstruktion och stöds då av betongelement eller pelare. Den maximala spännvidden beror helt på taklast, samt höjden på fackverkskonstruktionen.

Skapa stora öppna ytor med hjälp av fackverkskonstruktion

Använd gärna fackverkskonstruktion vid byggen då det är aktuellt att skapa större, fria ytor. Fackverkskonstruktion skapar en arkitektonisk frihet, och lämpar sig därför utmärkt vid byggnation av exempelvis konferenscenter och idrottsarenor .

Dessutom brukar fackverkskonstruktion användas till offentliga byggnader som kulturhus och skolbyggnader, men det är även ett vanligt val när det kommer till industribyggnader.

Nu har vi tittar lite närmare på vad det innebär att bygga med hjälp av fackverkskonstruktion, samt vilka fördelarna är. Om det är aktuellt för dig eller ditt företag att bygga en ny industribyggnad så har du förhoppningsvis fått ny kunskap och inspiration när det handlar om att använda fackverkskonstruktion för att uppnå stor spännvidd.