SVT webbsida (har ingen anknytning till artikeln)

Antingen ljuger ansvarigt statsråd eller är bara okunnig

13/4, 2017 kl. 11:43

Med anledning av att SVT Nyheter på sin webb namnpublicerat en undersköterska, som larmat om brister i vården, ställde riksdagsman Lars Beckman (M) frågor till ansvarigt statsråd, kulturminister Alice Bah Kunhke, om vilka åtgärder hon är beredd att vidta.

  • Alice Bah Kuhnke, Kulturminister (Mp)
  • Lars Beckman, riksdagsman (M)

- Svaret är häpnadsväckande, säger Lars Beckman. Ministern hänvisar till att en anmälan kan göras till granskningsnämnden för radio och tv, men den möjligheten gäller inte webbpubliceringar hos SVT utan enbart sändningar i etern.
Ett etiskt vakuum, enligt Journalistförbundet tidigare ordförande Agneta Lindblom Hulthén när hon beskrev situationen för etermediernas webbplatser för 10 år sedan.
Kulturministern skriver i sitt svar till Lars Beckman bland annat: ” Uppgiften att i efterhand bedöma om SVT har uppfyllt sitt uppdrag ligger hos granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för press, radio och tv. Public service oberoende är av avgörande betydelse för att de ska ha allmänhetens förtroende. Jag varken kan eller bör därför kommentera deras publicistiska beslut.”
I Medievärlden konstaterar Mårten Schultz: "SVT:s artikel publiceras nämligen bara på internet. I textform. Precis som väldigt många andra texter som publiceras inom ramen för public services olika hemsidor. Och här har inget hänt sedan Agneta Lindblom Hulthén reagerade ett decennium bort.
Granskningsnämndens befogenheter har inte vidgats och svtnyheter.se är fortfarande inte en tryckt tidning inom PO:s granskning – trots att det finns andra sätt att inordna sig i det pressetiska systemet. Det kan göras genom en frivillig anmälan, under förutsättning att det finns till exempel en ansvarig utgivare (vilket det naturligtvis finns för SVT:s sidor). Åtskilliga nättidningar har också gjort detta; Dagens Juridik var först ut. Men SVT har valt att inte göra det. Liksom Sveriges Radio. I tio år har public service ställt sig utanför det medieetiska systemet.
Det innebär att det fortfarande inte finns något organ som har tillsyn över medieetiken på webbplatserna hos public service. Vi talar här om några av landets mest inflytelserika publicistiska plattformar, finansierade av licenspengar."
I en kommentar till statsrådet svar säger Lars Beckman, riksdagsledamot (M): ”Svaret från ansvarigt statsråd är direkt anmärkningsvärt. Antingen vet inte ministern hur gällande regelverk fungerar eller så ljuger hon avsiktligt. Hon klargör inte heller hennes inställning till om svenska medborgare ska ha rätt eller inte till att vara anonyma på internet eller i sociala medier. Det är mycket allvarligt att en minister inte svarar korrekt på frågor till Sveriges Riksdag.”


Frågan och svaret hittar du här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/statliga-mediers-avslojande-av-enskilda-medborgare_H4111192

Denna artikel är publicerad på Företagsbladet via SvenskPress.se.
Se villkor här »

Lars Beckman

Lars Beckman

Lars Beckman, riksdagsman (m)

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2009-12-13

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så bli... Läs mer

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng