Men Googlar du på SEO-byrå får du fram mängder med resultat. Vilken byrå ska man välja? Hur skiljer man agnarna från vetet? Här är några saker som du kan tänka på innan du bestämmer dig för att köpa in SEO-tjänster från en byrå.

1. Bestäm först vad du vill uppnå

Att synas på plats 1 i Google är ett alldeles för diffust mål. Det säger varken något om vilka sökord eller fraser som du förväntar dig att ranka bäst på eller varför du vill ranka på just dessa. Det är inte heller realistiskt att ligga överst på alla sökfraser. Alla vill till förstaplatsen och konkurrensen är stor, i varje fall på de mest värdefulla sökningarna.

Varje SEO-byrå har sina strategier för att få dig att ranka bra och få mer så kallad organisk trafik från sökmotorerna. Innan du köper in SEO-tjänster är det därför bra att du själv gör klart för dig vad syftet med din sökmotoroptimering är.

Vill du få mer trafik från Google utan att definiera vilken typ av trafik? Vill du få besökare som leder till konverteringar så att du får fler kunder? Eller handlar ditt jobb med SEO om att sprida kännedom kring varumärket, en produkt eller tjänst?

Sätt upp ett mål så blir det lättare att bedöma vilken SEO-byrå som är bäst lämpad för uppdraget.

2. Hur vill du att ni själva jobbar med SEO?

Även om ni anlitar en byrå för att genomföra företagets sökmotoroptimering är det realistiskt att räkna med att ni själva också behöver engagera er i projektet. SEO är nämligen något som är ganska så komplext. Hur sökmotoroptimeringen implementeras i praktiken blir avgörande för hur den lyckas.

Sökmotoroptimering handlar om att skapa bra content, bygga länkar och se till så att webbplatsen fungerar optimalt rent tekniskt. Men det handlar även om användarupplevelser. Enligt TopDog är det viktigt att inse att ingen SEO-byrå i världen kan ta över alla dessa processer och ”leverera” bra ranking utan att ni på företaget är involverade på något sätt. För långsiktiga och robusta resultat är det troligtvis bäst om ni kan vara del av projektet för att få förståelse för hur SEO fungerar och hur ni kan fortsätta jobba med det internt på sikt.

Här blir det givetvis avgörande vilka förutsättningar ni har. Vilka personalresurser kan ni avsätta för projektet? Finns det några brand guidelines som måste beaktas i sökmotoroptimeringen? Vilka rutiner har ni för att publicera content idag? Vilka tekniska förutsättningar finns? Och så vidare.

3. Ställ viktiga frågor till SEO-byrån innan ni bestämmer er

När du har klart för dig vad det är ni vill uppnå och vilka möjligheter ni har att avsätta resurser för projektet gäller det att hitta en samarbetspartner med rätt kapacitet, kunskap och arbetsmetod.

Det är klokt att inte bara börja jobba med första möjliga bästa. Ta tid på dig att fråga kandidaterna och lyssna på hur de resonerar. Hur har de tänkt verkställa projektet? Kan de bryta ner era mål till handlingar och effekt? Här finns ett antal bra frågor att ställa.

Fråga dem exempelvis hur de har tänkt att sökmotoroptimeringen ska implementeras. Lovar de snabba och smidiga lösningar finns anledning att bli misstänksam. SEO tar tid och kräver stort engagemang.

Hör vilka faktorer som skulle kunna bidra till att projektet inte lyckas. Dels hjälper det dig att bedöma hur byrån resonerar, dels ger det värdefull information om sådant som ni ska se upp för och undvika.

Ta reda på vad byrån har för erfarenhet och be om att få prata med ett par referenser för att höra hur de tycker att det var att samarbeta med dem.

Slutligen är det bra att be SEO-byrån att sätta ihop ett case och presentera hur samarbetet skulle kunna se ut i praktiken. Då blir det mer konkret och lättare att förstå hur projektet kan implementeras i er verksamhet.