- Den senaste tidens bilbränder i Gävle är helt oacceptabla, säger Lars Beckman med anledning av den senaste bilbranden i Andersberg.
Bilbränder, misshandel, både till synes oprovocerad och med tydlig gänganknytning, med mera blir allt vanligare även i Gävle.
- Polisen har ett ansvar att upprätthålla lag och ordning i vårt samhälle och man måste nu sätta in och kraftsamla rejäla resurser från Polisens Region Mitt till Gävleområdet för att självklart klara upp brotten men också för att förebygga att det inte händer igen, säger Lars Beckman vidare.
Trygghet är ett grundläggande behov för oss människor och om vi inte känner tillit för att samhället klarar av grov kriminalitet kan det få folkhälsliga effekter.
- Man ska ha rätt att bo tryggt och säkert oavsett var man bor i Gävle kommun, säger Lars Beckman.
Frågan är vilka resurser Polisen har att sätta in.
- I den budget som antogs i riksdagen den 14 december tillskjuter vi nödvändiga resurser till hela rättsväsendet, vilket kommer att förbättra situationen på sikt, säger Lars Beckman. Men om Polisen i nuläget inte klarar av sin uppgift att hålla lag och ordning, så måste man snabbt begära mer resurser och även hjälp från andra myndigheter.
Vi Gävlebor får hoppas på att Lars Beckmans förslag vinner gehör hos polisledningen!

Text: Torbjörn Edlund
Foto bilbrand: Moderaterna i Botkyrka