Verksamheten bedrivs i hyrda lokaler som är i gott skick. Det finns också möjligheter att utöka verksamheten med fler mekaniker. Idag servas och repareras alla typer av personbilar samt lättare lastbilar och arbetsfordon. Bilverkstaden är ansluten till en kedja för kvalitetsverkstäder som har gott renommé och goda utvecklingsmöjligheter.

- Vi på ACTIC Företagsförmedling kan hjälpa till med kapitalanskaffning, finansiering och affärsutveckling, säger Björn Mårtensson, företagsförmedlare. Rätt köpare får bra villkor vid en snabb affär!

För ytterligare information kontakta företagsmäklaren, Björn Mårtensson på bjorn.martensson@tactic.se eller 070-568 30 52.
Mer info om objektet: https://tactic.se/objekt/bilverkstad-i-gavle-saljes/
Mer info om Tactic Gävleborg: https://tactic.se/kontor/gavle/