I mitt dagliga arbete med att stötta entreprenörer och beslutsfattare så dyker det ibland upp frågeställningar om vad man skall säga och även hur i olika sammanhang. Där föddes idén till att sätta samman några väl avvägda råd och grundläggande kunskaper om hur du kan förbättra din förmåga att hålla minnesvärda tal och ta dem till en högre nivå.
Att bli en bra och framgångsrik talare är som att lära sig simma eller dansa. Man kan förvisso ha olika talang och det kan vara lite svårt i början, men med rätt övning så kan du snabbt utveckla dina framföranden. Oavsett om du är företagare, chef eller ställt dig upp på din bäste väns bröllop så är konsten att tala inför olika grupper en ovärderlig kunskap.

Fånga åhörarnas intresse och ge starkt intryck genom stark inledning och avslut

En stark inledning är nyckeln till att få din publik att engagera sig. Använd ett retoriskt knep, en intressant statistik eller en gripande berättelse för att dra in dem från början. På samma sätt, avsluta med kraft genom att sammanfatta dina huvudpunkter och lämna något att tänka på. Kom ihåg att det är här du sätter tonen för hela din presentation.

Att använda kroppsspråkets makt - mer än ord kan säga

Kroppsspråket är en kraftfull kommunikationskanal. Håll ögonkontakt med din publik för att bygga förtroende. Använd gester och rörelser för att på ett tydligt sätt förstärka dina budskap. Se till att kroppsspråket framstår som öppet och positivt. Var medveten om din kroppshållning och undvik t.ex. att stå med korsade armar eller att visa alltför tydliga tecken på nervositet.

Omvandla nervositet till energi - konsten att hantera lampfeber

De flesta upplever nervositet före en presentation. Istället för att försöka bli av med nervositeten helt och hållet, omvandla den till positiv energi. Djupandas, visualisera framgång och fokusera på ditt budskap snarare än din rädsla. Kom ihåg att även de mest erfarna talarna känner nervositet ibland.

Knep för oförberedda presentationer och att hantera oväntade situationer

I affärsvärlden kommer ofta situationer upp där du måste prata oplanerat. Ha alltid några generella ämnen i bakhuvudet som du kan prata om och öva på att snabbt organisera dina tankar.

Träna upp din karisma – en övningssak

Karisma är något som kan tränas och förbättras. Öva att vara mer engagerande genom att använda variation i röstläge och betoning. Lyssna på talare du beundrar och lär av deras karismatiska stil.

Hur du interagerar med publiken - skapa delaktighet och engagemang

Skapa interaktion med din publik genom att ställa frågor, be om feedback eller använda dig av enkla röstkommandon. När dina åhörare känner sig delaktiga engagerar de sig också mer i det du har att berätta.

Tempo, betoningar, dramaturgi och pausering - skapa rytm i ditt tal

Att variera tempot och betona viktiga punkter hjälper till att hålla din presentation intressant. Skapa en dramaturgisk kurva som bygger spänning och avslöjar ditt budskap på ett övertygande sätt. Använd också pauser för att låta viktig information sjunka in.

Hur du talar in i kameror och blir en virtuell talare

Öva även att titta rakt in i kameran och använd din röst och kroppsspråk för att skapa en stark närvaro online. I den här digitala tidsåldern har ju förmågan att tala och titta rakt in i kameror blivit viktigare än någonsin.

Anpassa budskapen till korta webbformat då tiden är din fiende

I dagens snabba värld har vi oftast bara några minuter eller till och med sekunder för att få igenom vårt budskap. Lär dig att koka ner dina budskap till det mest väsentliga och använd tydliga och minnesvärda slogans och bilder för att nå fram till din publik.

Så dags att börja din resa mot att bli en mästerlig talare

Att bli en bättre talare är en kontinuerlig resa. Genom att följa de här tipsen och öva regelbundet kommer du att märka snabba förbättringar i din förmåga att hålla tal. Så ta chansen att leverera ännu bättre nästa gång du skall tala inför en levande publik eller filmkamera. Låt din röst och framträdande bli ett ännu mer värdefullt verktyg för ytterligare utveckling av både din personlighet och verksamhet. Jag önskar f.ö. att jag själv läst den här artikeln för en del år sedan så hade nog i alla fall en del av mina officiella framträdanden sannolikt rönt större framgång!

Så stort lycka till med din ambition att bli en ännu bättre talare

Joe Formgren
Kommunikationsstrateg och publicist
070-679 79 00
https://formgren.com

PS. Hur du skall lägga upp ditt tal? Det finns en riktigt bra, enkel och logisk grundmall med några få enkla steg. Den tar vi när vi hörs av!