Det som kan vara svårt, det är att skilja mellan privatpersonen och själva företaget. Som enskild näringsidkare är du inte en juridisk person. Det är ditt personnummer som används som företagets organisationsnummer. Det är du själv som ansvarar för alla delar av företaget och det är du som privatperson som tecknar avtal, hyreskontrakt med mera. Får företaget skulder så är det även du som privatperson som får stå för att betala dem. Det om företagets pengar inte räcker till.

Som enskild näringsidkare är det oftast inte ett måste att ha en revisor men du måste bokföra alla ekonomiska transaktioner i företaget. Du bör därmed se till att ha koll på hur redovisning fungerar för enskild firma, så väl som hur du ska bokföra.

Det finns flera instanser som är intresserade av din bokföring. Bland annat Skatteverket, då du ska redovisa moms, arbetsgivaravgifter och avdragen preliminär skatt i skattedeklarationen. Andra som även kan ha intresse av detta är leverantörer och banken.

Viktigt att tänka på för enskild näringsverksamhet

Det finns en del saker som är bra att tänka på om du ska driva en enskild firma. Du bör bland annat vara noga med att skilja på din egen privata ekonomi och företagets ekonomi. Du bör även se till att göra en löpande bokföring, inte skjuta den framför dig. Tänk även på att även en enskild firma måste göra ett årsbokslut. Sedan är det bra att komma ihåg att du måste uppvisa din bokföring och underlag i minst 7 år efter den är genomförd.

Ditt företags bokföring ska sammanfattas i ett årsbokslut som Skatteverket vill ta del av. En enskild firma kan välja att göra ett så kallat förenklat årsbokslut. Det beror på hur du väljer att göra din bokföring. Det finns nämligen två metoder, kontantmetoden och faktureringsmetoden.

Att bokföra är ett måste för att du ska kunna göra din redovisning på rätt sätt. Att bokföra handlar om att löpande registrera olika händelser. Det kan vara inköp, försäljning med mera. Du ska ha koll på alla underlag så som fakturor, kvitton med mera. Det så att du sedan kan redovisa affärshändelserna i registreringsordning (grundbok) och systematisk ordning (huvudbok).

Vad är det som ska bokföras?

Bokföring handlar om att registrera din enskilda firmas ekonomiska affärshändelser. Det måste gå att visa upp att de har hänt, så att säga. Det är även bra att göra löpande bokföring för att ha en bra överblick på företagets ekonomiska. Saker som ska bokföras är bland annat inbetalningar och utbetalningar som gjorts i företaget. Det är även inkomster, intäkter, kostnader samt kontoöverföringar.

När du har en enskild firma så kan det hända att du använder dig av så kallade privata resurser, som till exempelvis din egen bil. Även det måste du bokföra på ett korrekt sätt.

Skilj på privatperson och enskilda firma i bokföringen

Något som är mycket viktigt att tänka på när det gäller bokföring och redovisning, det är att särskilja på företagets ekonomi och din egen som privatperson. Det är inte bra att blanda samman dina egna pengar med företagets pengar. Det enda som ska bokföras är de ekonomiska händelser som rör ditt företag. Det kan ibland vara svårt att skilja på det som är ”ditt” och det som är företagets. Du kan då tänka som så att om det är något som används inom hela företaget eller om det är något som är ett måste att ha tillgång till för att kunna driva verksamheten, ja då är det företagets och även något som ska bokföras.

Låt oss säga att du köper något till dig själv, som du även kan vara bra att ha i firman, ibland, då är det inte företagets tillgång och ska inte heller bokföraas.

Vilken bokföringsmetod passar enskild firma?

Det finns idag två bokföringsmetoder som kan användas för enskild firma. Dessa är faktureringsmetoden och kontantmetoden. När man talar om kontantmetoden, så är det enkelt förklarat så att du då bokför firmans in- och utbetalningar. Bokföring sker då det är någon form av betalning som skett. När det gäller faktureringsmetoden, så är det istället så att du bokför när du får en faktura eller har skickat iväg en faktura. Sedan utöver det, så bokför du igen, när betalningen sker. Det är alltså så att affärshändelsen bokförs två gånger.

En del företag måste även göra en årsredovisning. När det gäller enskilda näringsidkare, så är det i de flesta fall inte ett måste att skicka in den till Bolagsverket. Men har du en enskild firma som är av större slag, så kan det vara krav på det. Det finns mer info om det på Bolagsverkets hemsida.