Motivering: ”Med den ekonomiska föreningen Caravanserai har Pia Lundström och hennes kollegor visat att det finns en väg till ekonomisk självförsörjning för migranter med hantverkskunnande. Med yrkesskicklighet och med Pias hjälp har bristfälliga språk- och teoretiska kunskaper kunnat överbryggas. Idag har produkterna nått ända in i den svenska designvärlden.”
Det var föreningens ordförande Ralph Brodin och styrelseledamoten Leif Jansson som delade ut diplom, blommor och stipendiet på 2.500 kr till Pia Lundström med.
– Jag fick idén till att hjälpa invandrade hantverkare till jobb när jag jobbade med integration i Rinkeby och Södertälje, berättade Pia Lundström. Jag gick till Arbetsförmedlingen och så småningom hamnade jag här i Gävle och lyckades få hyra de här fantastiska lokalerna i gamla Skoglund & Olsson på Tredje Tvärgatan.
Att det blev Gävle är inte så konstigt eftersom Pia Lundström ursprungligen kommer från Forsbacka.
– Hantverksyrken är fortfarande gångbara i länderna i Mellanöstern så det gäller att ta tillvara deras kunskaper utan att de ska behöva ta omvägen via gymnasieexamen, sa Pia Lundström. Det kan vara murare, putsare, skräddare och tapetserare med mera.
Hos Caravanserai har man riktat in sig på textil och idag är tapetseraren Ahmad Khalousi samt skräddarna Zaher Belkilo och Nedal Amis i full gång med olika beställningsarbeten. Alla tre är från Syrien och har 10–20 års yrkeserfarenhet. Ahmad drömmer om att kunna starta eget som tapetserare för att både tillverka och klä om möbler medan Zaher och Nedal hoppas att få jobba kvar hos Pia och Caravansarai så länge som möjligt. Alla tre är inställda på att det är väldigt viktigt att lära sig bra svenska för att de ska kunna förverkliga sina drömmar.
- Det finns ett stort behov av duktiga hantverkare i Sverige och då är det viktigt att vi tar tillvara dem som kommer hit till oss, sa Pia Lundström. Vi har gjort flera uppdrag för Svenskt Tenn och för Colorama i Gävle, vilket visar att vi är på rätt väg.
Caravanserai är också beroende av frivilliga krafter för att klara av sin uppgift. – Vi har fått ovärderligt stöd av vår hyresvärd Gunnar Helin.
Leif Jansson är VD hos grannen Gävle Offset och har tillsammans med Ralph Brodin kunnat följa utvecklingen hos Caravanserai.
– Det har varit fascinerande att se hur duktiga de här killarna är på att arbeta, sa Ralph Brodin.
Pia Lundström har en dröm om att kunna utveckla verksamheten så att hantverkarna kan få ett gesällbrev som bevis för sin kompetens.
– Alla är ju inte teoretiker utan praktiskt lagda och då känns det bakvänt att duktiga hantverkare ska tvingas läsa in gymnasiekompetens för att kunna arbeta inom sitt respektive yrkesområde, Pia Lundström.
Caravanserai var ett värdshus för de som färdades med karavan och som behövde ett ställe för att vila efter dagens strapatser.
– Caravanserai symboliserar ett ställe där man kan känna sig säker och trygg, sa Pia Lundström. Det är just den symboliken som vi vill använda för vår verksamhet.
Praktisk integration – det är en fröjd att få se det! Vi får hoppas att Pia Lundström lyckas med sitt projekt och att det får många efterföljare runt om i landet!