Sedan arenan renoverades 2006 har endast mindre ombyggnationer och underhåll genomförts för att hålla arenan i gott skick och nu etableras en ny långsiktig satsning för framtiden. Målsättningen är att upplevelsen hos besökarna. Vi vill ”Brynäsifiera” arenan samtidigt som kommersiella ytorna är i stort behov av översyn och utveckling. Partnerskapet ska ge Brynäs IF vägledning och styrning i arbetet om att skapa regionens bästa mötesplats för just sport, möten, upplevelser och affärer.
–  Kontrollbolaget är ett företag inom arkitektur, konstruktion och design. Vi ser detta samarbete som en styrka på flera plan, framför allt ur ett fastighetsutvecklingsperspektiv. Det finns goda förutsättningar i den befintliga fastigheten som vi hoppas kunna hjälpa klubben att förädla och skapa mervärde för såväl Brynäs IF som besökarna, säger Viktor Lundin, VD för Kontrollbolaget. 

Dialogerna inleddes redan under den föregående säsongen och succesivt har också samtalen intensifieras i takt med föreningens nya ledningssammansättning. Med anledning av att kraven och behoven på faciliteter och ytor ökar har föreningen sett ett partnerskap som en stor möjlighet. Med hjälp av en förstudie, syftesanalys och översyn av föreningens tillgångar har nu ett långsiktigt partnerskap slutits där Kontrollbolaget kliver in som ny utvecklingspartner till Brynäs IF och En bra start och blir därmed också officiell design och fastighetspartner.
– Vi är stolta att vi attraherar bolag som Kontrollbolaget med deras attraktiva branschläge att investera i Brynäs IF. Med vår unika arenalösning och med den potentialen Gavlehovsområdet besitter hoppas vi också kunna hitta systemlösningar som kan etablera Kontrollbolaget på den nationella kartan inom likande projekt, det här är en bra matchning, säger Håkan Svedman, Klubbdirektör Brynäs IF.

Gävleetablerade företaget Kontrollbolaget har skaffat sig ett gott renommé i branschen och står för hållbara lösningar och kvalitativa processer. Nu ska en långsiktig översyn och strategi med Brynäs IF växa fram. 
– Vi hjälper fastighetsägare i tidiga skeden att förverkliga deras idéer. Vi designar hus, kontor och offentliga miljöer, likväl som vi stödjer privatpersoner, företag och myndigheter genom hela bygglovsprocessen. Som i alla affärer har vi målet att utveckla, förädla och effektivisera, och att få göra det i Monitor ERP Arena kittlar extra mycket, fortsätter Lundin. 

En tilltalande design och interiör är en viktig del när det kommer till att skapa energi och positiv känsla för besökare. Att ta vara på Brynäsandan och föreningens historia i utformningen är också viktiga element i satsningen.  
– Att erbjuda en arenalösning med utvecklade kommersiella ytor är avgörande för att växa våra affärer för Brynäs IF. Det ska andas Brynäs och vi vet att fastighetsutvecklingen idag, med nya tekniker och system för effektiva och hållbara byggnader går snabbt framåt. Vi behöver också kliva in i framtiden. Den här satsningen ska generera effekter och lönsamhet på vår outnyttjade potential, men först måste vi förstå den, det här känns oerhört spännande, säger Jakob Westerlund, kommersiell chef för Brynäs IF. 

Partnerskapet är skrivet på två år och kommer inledningsvis handla om analys och kartläggning. Logevåningen är till en början ett av de områden som kommer ses över och utvecklas. Partnerskapet placerar Kontrollbolaget på föreningens tredje högsta partnernivå. Den fjärde utvecklingspartnern i ordningen.
– Det vore väldigt kul att skapa nya forum och miljöer som lockar fler målgrupper till området som mötes- och handelsplats. I slutändan vill vi bidra till en upplevelserik och hållbart arenaområde som gynnar klubben och idrotten, avslutar Viktor Lundin, Kontrollbolaget.