Redan i starten 2013 var målet tydligt. Colabit ska bygga ett bioraffinaderi i Norrsundets hamn, som ingår i bolaget sedan 2020.  Här ska flytande förnybara drivmedel produceras för att effektivt minska koldioxidutsläppen och därmed bidra till ett bättre klimat.

  • För att göra skillnad redan idag måste vi använda den fordonsflotta vi har i Sverige och övriga världen – men vi måste använda ett smartare bränsle. Det är snabbspår som tilltalar privatpersoner och företagare i t ex transportbranschen som tänker hållbart och vill agera. 
  • El är ju inte för alla, och fordon med förbränningsmotor kommer att rulla på våra vägar – och flyga – i decennier framåt. Med Colabits kommande produktionsteknik kommer vi att kunna erbjuda fossilfria kopior av dagens bensin, diesel och flygbränsle  - och därigenom minska utsläppen av koldioxid med 90%, säger Magnus Nyfjäll VD och koncernchef Colabit.

Colabit har arbetat strategisk i 10 år och arbetat upp ett nätverk av stationer, depåer och logistik med kunder över hela Sverige. Samtidigt pågår ett intensivt arbete i bolaget med design, upphandlingar och planering inför det väntade beslutet om miljötillstånd. 

  • Vi hoppas kunna sätta spaden i backen i stort sett omgående när vi får klartecken från myndigheterna och alla tillstånd är klara.  

Colabits lösning på klimatkrisen är att producera flytande förnybara drivmedel i en process med bioetanol som råvara. 

  • Valet av råvara är viktigt och med vårt hållbarhetsfokus kommer vi att välja bioetanol som kan framställas av restprodukter från skog, grödor och t om från koldioxidinfångning. Det är mycket spännande samarbeten som nu inleds där tekniken med att använda naturens resurser har ett hållbart perspektiv.

Magnus Nyfjäll
VD/Koncernchef
077 110 1040
magnus.nyfjall@colabit.com

Colabit grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Colabit Sweden fokuserar på att etablera ett bioraffinaderi i Norrsundet för att producera flytande förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle.  https://colabit.com/

Colabit Försäljning Group AB   ingår sedan 2021 i den norsk-svenska koncernen Greenbit S A. Colabit Försäljning Group AB säljer flytande drivmedel av högsta miljöklass till både privatbilister och transportbolag. https://colabit.se/