En del har börjat gått åt rätt håll. Dialogen mellan kommunledningen och näringslivet har förbättrats jämfört med för ett par år sedan. Men en god dialog är inte mycket värd om inte de förbättringsförslag som diskuteras omsätts i konkreta förändringar. Det är dags att gå från ord till handling.

92,2 procent av Gävles företag är småföretag med under 50 anställda. Sedan 1990 har det skapats över 5500 nya jobb i Gävles småföretag. Mer än var fjärde skattekrona – eller 1 107 miljoner kronor varje år – skapas i småföretagen. 16 000 Gävlebor går varje dag till jobbet på ett mindre företag, vilket är klart fler än hos storföretagen.

Men när vi på Företagarna lyssnar på hur politiker och högre tjänstemän i Gävle beskriver sin vision om stadens framtid och utveckling är det fortfarande stort fokus på att locka och etablera just större företag i staden. Vi ser hellre att fokus ligger på att skapa så bra förutsättningar som möjligt för befintliga – i huvudsak småföretag – att kunna göra utveckla sina verksamheter.För att Gävles företagsklimat ska kunna vässas ytterligare måste först insikten om att Gävle är en småföretagarkommun landa hos kommunens företrädare.

Gävles politiker och tjänstemän sitter på makten att skapa rätt förutsättningar för befintliga företag och smarta människor på orten att utveckla sin verksamhet och realisera sina idéer; att göra investeringar och att våga anställa sin första eller andra medarbetare. Lyckas man med det så har kommunen plötsligt en offensiv strategi för att skapa både egna storföretag och en attraktiv kommun. Win-win helt enkelt.

Gävle har stor potential att bli en av Sveriges bästa platser att driva företag på, men det bygger på att kommunledningen har viljan att skapa en lösningsorienterad och småföretagsanpassad service. Den kommunala myndighetsutövningen upplevs fortfarande av många företagare som alltför byråkratisk och stelbent.
Genom att de mindre företagen ges gynnsamma förutsättningar att kunna växa och anställa ökar också skattebasen som finansierar vår gemensamma välfärd. Varje skattekrona måste först skapas innan den kan fördelas.

Företagarnas budskap är tydligt. Nu är det hög tid för Gävles politiker att kavla upp ärmarna och rivstarta arbetet med att uppfylla löften från valrörelser och dialogmöten. Företagarna kommer finnas nära till hands – både som bollplank men också, om det behövs, som blåslampa.