De är jobbskaparna, välfärdsbyggarna och samhällsbärarna.

4/3 kl. 12:49

Sedan början av 1990-talet har 4 av 5 jobb skapas i de små och medelstora företagen. Men ännu fler jobb skulle kunna skapas om rekryteringen fungerade bättre. Kompetensbristen är det största tillväxthindret på svensk arbetsmarknad.

Dragkampen om arbetskraften kommer att bli ännu hårdare i framtiden. Den offentliga sektorn står inför stora rekryteringsbehov. Inom de närmaste åren behövs 500 000 nya medarbetare inom alla kärnområden inom kommun och landsting.

Kompetensbristen är inte bara ett problem i högkonjunktur, utan även när aktiviteten i ekonomin mattas av. Samtidigt ser vi en snabb förändringstakt inom delar av arbetsmarknaden pådriven av en allt snabbare digitalisering. Både konjunkturen och strukturella orsaker gör att politiken behöver möta upp behoven på arbetsmarknaden med effektiva åtgärder.

Varje skattekrona måste skapas innan den kan fördelas. Företagare skapar jobb inom sina egna företag, men bidrar också till ökad efterfrågan hos t.ex. leverantörer och därmed jobbskapande även utanför sin egen verksamhet. Utöver jobbskapandet leder företagares engagemang och verksamheter till positiva effekter för samhället, inte minst på lokal nivå. Jobben som skapas i de mindre företagen genererar inkomster till de anställda, men även till allmänheten då företagare och anställda i dessa företag betalar skatt – vilken står för den största andelen av de kommunala inkomstskatteintäkterna i 217 av Sveriges 290 kommuner. För att den offentliga sektorn ska klara sitt åtagande behöver företagen må bra och få tillgång till rätt kompetens.

Goda möjligheter för individer att ställa om, tillgång till rätt utbildning på rätt nivå, validering och möjlighet till yrkesväxling är viktiga parametrar för att klara sviktande ekonomi, förändringar på arbetsmarknaden och kompetensförsörjning.

I fyrpartiöverenskommelsen för mandatperioden har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna enats om att bygga ut kunskapslyftet, inklusive högskola, yrkeshögskola, vuxenutbildning och yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning. Det är bra. Samtidigt ser vi ett stort behov av att fler utbildningar, precis som yrkeshögskolan, tas fram i samråd med och utformas utefter näringslivets behov.

Vad vi också behöver komma ihåg är att det råder brist på den formella kompetens som efterfrågas, men det är framförallt den informella kompetensen som styr om en företagare vågar investera i en ny medarbetare. Ansvarstagande individer med rätt attityd har större chans att lyckas på arbetsmarknaden än de som enbart har rätt bakgrund på pappret. Genom ökad samverkan mellan skola och näringsliv ges fler chanser att förstå vad rätt attityd är på arbetsmarknaden.

Matchningsproblem och kompetensbrist måste tas på allvar. För Sverige behöver människor som vågar ta risker, bryter barriärer, löser problem och utvecklar samhället. Vi måste ge
alla dessa strävsamma företagare rätt förutsättningar att fortsätta
bygga Sverige. De är jobbskaparna, välfärdsbyggarna och samhällsbärarna.

Eva Cooper

Medlem sedan 2015-11-10

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng