PENSIONÄRERS VARDAGLIGA LIV UNDER PANDEMIN

Delta i en studie där pensionärers vardagliga liv under pandemin ska undersökas.

Du bör ha gått i heltidspension och vara 65 år eller äldre.
Det är enklast att besvara enkäten på en dator, men det går även på en läsplatta eller i en mobil.
Din uppgift kommer vara att svara på en enkät där du beskriver ditt minne av två vardagliga händelser och svarar på ett antal frågor som berör olika minnesaspekter, livskvalité och Corona.
Du kan när som helst pausa när du besvarar enkäten för att återkomma till senare.
Du bör inte uppleva obehag inför att dela med dig av personliga minnen.
Ditt deltagande är anonymt!

Studien är godkänd av Etikprövningsnämnden.
Tryck på den här länken så kommer du till enkäten: https://supsy.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_3dFpn5ULW5yVsJo

Med vänliga hälsningar
Forskningsledare
Kristina Petersen Karlsson
Psykologiska institutionen
Stockholms universitet
https://www.su.se/profiles/krka3396


PS. Jag är mycket glad att få kunna få publicera länken till undersökningen på SeniorPortens hemsida https://seniorporten.se
När datainsamlingen är klar så kan jag tänka mig att föreläsa för Seniorportens medlemmar om min forskning.


Foto: Alexavier Rylee Cimafranca • www.pexels.com