Digital lärplattform, en visuell miljö som erbjuder en stor portabel samlingsplats för klassrum, lärarrum, personal, konferenser, kurser, föreläsningar, bibliotek med mera. Alltid öppen och tillgänglig vart än i världen du är uppkopplad.

Det flexibla lärandet

Ett flexibelt lärande innebär smartare lösningar, ökad valfrihet och en effektivare verksamhet. Det ökar möjligheten för stimulans och gynnar olika individers inlärningsförmåga.

Socialt lärande, samarbete och lärande genom samspel passar inte alla och kan till och med framkalla ångest och oro. Vid exempelvis en anpassad skolgång så har det digitala lärandet gynnat både läraren och eleven då möjligheten till distansundervisning i sitt eget digitala klassrum, i egen takt, blivit en möjlighet. Elever med sociala svårigheter och begränsad inlärningskapacitet har gynnats genom den trygga och individanpassade miljö som en digital lärplattform ger.   

Digitalisering av arbete och utbildning

Både lärare och elever har tillgång till sitt läromaterial via de digitala läromedel som finns i datorn och på läsplattan. En digital lärplattform är alltid tillgänglig och man slipper hålla koll på böcker och annat material. Förutom att den digitala plattformen är värdefull för det kollegiala lärandet så är det en förutsättning snarare än ett alternativ med ett gemensamt, digitalt dokumentationssystem för ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete och främst för att läraren ska kunna följa elevernas kunskapsutveckling och säkra en rättssäker hantering. I medarbetarundersökningar så har det även visat sig att vi klart kan se en förbättring av lärarnas arbetsbelastning vid den digitala användningen.

Detta fantastiskt flexibla lärande, med olika digitala läromodeller som grund, har delvis ersatt det formella, fysiska lärandet och vi kan härigenom kommunicera och skapa kontakter vart vi än befinner oss. En positiv möjlighet under god utveckling!