Företagsservice är en tjänst som Gävle kommun erbjuder för att förenkla för lokala företag, när de behöver tillstånd från olika myndigheter. För att presentera hur och med vad man som företagare kan få hjälp har representanter från avdelningarna Plan och Bygg samt Miljö och hälsa bjudits in till mötet. De kommer kort att berätta om sitt arbete och hur företag kan få stöd i att till exempel ansöka om en ny detaljplan, ett bygglov eller ett serveringstillstånd. Polisen och Gästrike Räddningstjänst kommer också att berätta hur de kan hjälpa till i frågor som rör företag och tillstånd.

Ni kommer att få träffa Therese Sandberg som är ny på Gävle kommun och bland annat har till uppgift att samordna Företagsservice. Företagsservice nås via kommunens kundtjänst, så på mötet deltar även Niklas Englund, som tar emot många av de samtal som kommer in. Klara Wirdby är moderator för mötet. 

Klicka på länken här för att komma till anmälan. Kom ihåg att Microsoft Teams tillåter max 250 deltagare - först till kvarn!