Ditt nätverk kan göra skillnad

4/12, 2017 kl. 12:59

Småföretagen – Sveriges viktigaste jobbskapare – skriker efter arbetskraft. Mer måste till för att tillgodose företagens skriande kompetensbehov och öppna upp arbetsmarknaden för dem som nu står utanför.

Och det är här du kan göra skillnad. Det är här ditt nätverk kan göra skillnad. Sju av tio jobb förmedlas genom kontakter. Den som är ny svensk och inte haft möjlighet att etablera ett nätverk har därför ofta svårt att ta sig in på arbetsmarknaden eller hitta ett jobb som motsvarar den kompetensnivå man har.

Samtidigt visar flera undersökningar att det finns stor efterfrågan på lämplig arbetskraft hos Sveriges småföretag, med både arbetskrafts- och kompetensbrist över hela landet. Det här är frågor som engagerar Företagarnas medlemmar och som vi arbetar med att påverka.

Därför har Företagarna nu inlett ett samarbete med den ideella verksamheten Yrkesdörren som matchar nya och etablerade svenskar inom samma bransch och över hela landet. Huvudansvaret för att lösa kompetensbristen och förenkla inträdet på arbetsmarknaden är politiskt, men vi hoppas att samarbetet med Yrkesdörren kommer utgöra ett viktigt bidrag till att skapa möjligheter både för företag och individer som berörs. Yrkesdörren handlar om att hjälpa nya svenskar att bygga upp nätverk i Sverige, men också att få etablerade svenskar att bjuda in till sitt nätverk, så att Sverige blir bättre på att tillvarata den kompetens som personer med utländsk bakgrund har. Den här typen av initiativ där näringsliv, det civila samhället och privatpersoner tillsammans får möjlighet att bidra är både inspirerande och smart.

Många vill hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden, men företagare har väldigt lite tid att lägga. Det här blir ett nytt och enkelt sätt att engagera sig och samtidigt bredda sitt eget nätverk.

Det enda man åtar sig genom att gå med i Yrkesdörren är att träffa en person med utländsk bakgrund under en timme och prata om branschen, hur rekryteringsläget ser ut, sociala koder och så vidare. Sedan förmedlar man ytterligare två kontakter till personen i fråga.

Samarbetet är ytterligare ett steg i Företagarnas arbete med att erbjuda nätverk, kunskap och praktisk hjälp till landets företagare. Vi vill vara med och bidra till att Sverige blir bättre på att ta tillvara den kompetens som personer med utländsk bakgrund sitter på. Varje lyckat matchning är inte bara en vinst för individen och företagen, utan samhället i stort.

Anmäl dig nu! https://www.yrkesdorren.se/foretagarna

Eva Cooper

Företagarna

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2015-11-10

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng