Förbesiktning och slutbesiktning

Här hittar du alla slags entreprenadbesiktningar som du kan tänkas behöva inom tak och fasad. Det finns olika sorters besiktningar och den första är en så kallad förbesiktning. Den utförs när en del av entreprenaden bedöms som färdigbyggd. Detta görs då man har i åtanke att ta just den färdiga delen i bruk, men övriga byggprojektet inte är helt färdigställt än. Det kan också vara så att det i stort sett är färdigbyggt men att det, av olika anledningar, kan vara svårt att komma åt att göra en slutbesiktning efter färdigställandet.
En slutbesiktning är den besiktning som utförs när en entreprenad är helt färdigställd. Det är inte alltid som den görs, utan det är som så att någon av parterna måste begära en slutbesiktning. Här är det viktigt att entreprenören meddelar beställaren i mycket god tid när den bedöms att vara färdig. Först när entreprenaden är helt färdigställd är en slutbesiktning möjlig att utföra. Besiktningsmannen meddelar parterna om när slutbesiktningen sker.


Övriga sorters besiktningar som kan göras

Om man upptäcker några fel och brister vid slutbesiktningen görs en efterbesiktning för att säkerställa att felen är åtgärdade.
Så kommer vi då till garantibesiktningen och den utförs före utgången av den kortaste garantitiden. Här är viktigt att poängtera att parterna kan komma överens om annat. Det är alltid den som har beställt bygget som kallar till en garantibesiktning. Under den här typen av besiktning vill man kontrollera förekomsten av fel som kan ha uppstått under själva garantitiden.
Slutligen finns då en särskild besiktning som sker om beställaren hävdar att något är fel, trots att entreprenaden blivit godkänd vid slutbesiktning. Då kan entreprenören kalla till en särskild prövning om parterna inte är överens om det påtalade felet.