Fastpartner anger som skäl att tiden inte räcker till med tanke på att det finns ett krav på Gefle IF att ha en ny arena klartill 2014 för att de skall få spela sina hemmamatcher i Gävle. Det behövs en ny detaljplan och det är stor risk att den kommer att fördröjas med många överklaganden och om fotbollsarenan inte blir klar i tid så riskeras projektet. Fastpartners engagemang förutsatte att även ett hotell och en del andra kommersiella lokaler skulle bidra till finansiering. Det var därför inte möjligt att bryta ut fotbollsarenan ur deras projekt.
Man kan ha många åsikter om den uppkomna situationen och det finns många skäl till att inte Fastpartners och Börje Nordbergs idéer kan förverkligas.
Den begränsade tiden
Det borde ha varit uppenbart för flera år sedan att Strömvallen inte skulle få användas efter 2014. Varför startade inte projektet tidigare?
Fastpartner
Det var modigt av Fastpartner att lansera den här projektidén, men tyvärr kom det fram negativa skriverier om Fastpartner, vilket både bolaget och projektet drabbades av. Varför sökte man inte alternativa lösningar med andra bolag?
Strömvallen
Gamla hederliga Strömvallen har tjänat ut som arena i en tid när klubbarnas ekonomi till stor del är beroende av sponsorer. Om sponsring skall vara meningsfull för företagen krävs det faciliteter på arenan och kring arrangemangen för att det skal vara värt att satsa på. En vanlig aktivitet är att bjuda kunder och personal på fotboll med olika kringarrangemang. En trevlig måltid, information, underhållning är viktiga ingredienser. Hittills har det ägt rum i ett tält, vilket går an i ett öltält på en Cityfest, men inte i de här sammanhangen.
● Strömvallens gamla läktare är otidsenlig och inte minst farlig för publiken:
Läktaren är byggd av trä och det finns förmodligen åtskilligt med damm och skräp som lagrats under trägolvet som är av typ trätrall. BRANDFARA!
● Trånga gångar ger en nästan klaustrofobisk känsla i samband med att läktaren skall utrymmas i paus och efter match. En brand på läktaren skulle kunna få katastrofala följder!
● Urusel sikt på grund av alla pelare
● Utrymmena inne i läktaren är en skam för idrottsgävle!
Varför klargjorde man inte på ett tidigt stadium att det inte är möjligt att behålla den gamla läktaren?
Plan B
Om Gävle kommun måste engageras i projektet borde andra än tjänstemän och politiker på Kultur- och Fritidsförvaltningen sättas att välja utformning. Gävle kommun saknar stadsarkitekt och i det här projektet märks det tydligt. Varför tillsattes inte en professionell jury för att bedöma förslagen? Varför utlystes inte en arkitekttävling?
Utformning
Det valda alternativet har enligt min mening stora brister:
● Utformningen med klumpiga träkonstruktioner är väsensfrämmande på platsen, mellan Konserthuset och Silvanumbyggnaden. Konserthuset har åtminstone en luftig fasad mot ån vilken ger bra upplevelser både utifrån och inifrån. Silvanum, ritad av Sven Wranér, är också en byggnad med luft och ljus. Den föreslagna läktaren liknar mer en lagerhylla från IKEA!
● Läktaren ser skäligen enkel ut och var finns det plats för loger och andra utrymmen för sponsorer?
Formspråket är det främsta skälet till att ogilla utformningen.
Varför gjordes urvalet av ”amatörer” och inte proffs? Det är i sanning en känslig och vacker miljö som kräver ett bättre handlag av dem som utformar läktaren.
Kulturminne
Alla gamla byggnader behöver inte bevaras. Bara om det går att återanvända dem på ett funktionellt sätt finns det anledning, enligt min mening. Strömvallens gamla läktare kommer att stå som ett monument över missriktad bevarandeiver. Om man ansträngde sig skulle det gå att behålla fasaden mot Kungsbäcksvägen.
Varför togs inte den här frågan upp för länge sedan, vilket lett till att vi så här i elfte timmen tvingas ha den här diskussionen? Det borde ha varit uppenbart för både Gävle kommun och Gefle IF att den inte håller måttet och man borde därför aktualiserat rivning för flera år sedan.
Bern Arena
Bern Arena i Örebro nämns ofta som exempel på hur man kan gå till göra om en fotbollsarena. Jag har besökt den en gång, när Gefle IF spelade borta mot Örebro i fjol. Det borde ha varit en grundlig rundvandring för att jag skall komma med ett totalomdöme, men följande behöver framhållas:
● Eyravallens gamla läktarna har rivits - inget läktarkramande i Örebro trots att Eyravallen (som den hette tidigare) invigdes 1923, samma år som Strömvallen!
● Bern Arena ligger nära stadskärnan, precis som Strömvallen, och den har i stort sett inga parkeringsplatser – folk är ute i god tid och promenerar eller cyklar till arenan
● Det var inte särskilt ombonat på de publika utrymmena på utsidan av läktarna eftersom det intefinns några väggar.
Det skall bli intressant att följa byggnationen av det nya Strömvallen. Tiden är knapp för att få klart med alla nödvändiga tillstånd, projekteringen och byggande. Som fotbollsentusiast kan man bara hoppas att ansvariga tar sitt förnuft tillfånga och bygger en både vacker och funktionell arena, helst utan den gamla läktaren!