- Vi ser tydligt att fler Gävlebor kan tänka sig starta nytt företag , både genom att fler går själva utbildningen men också genom hur många som kommer till de informationsträffar vi anordnar, säger Ida Andersson som är näringslivsutvecklare på Gävle kommun. Över 120 personer har kommit på våra informationsträffar under våren och 2012 var den siffran runt 80 st. och det här är bara kommunens siffror, så vi ser med förhoppning mot framtiden och de nya företag som kan komma att skapas, säger Ida Andersson.

Den som funderar på att starta eget företag kan få gratis utbildning och rådgivning både genom Gävle kommun och genom andra samarbetsaktörer. Från start och tre år framåt kan Gävle kommun följa entreprenören genom att finnas till hands som rådgivare och bollplank i företagets olika faser.

En som har tagit del av Gävle kommuns utbildning är Ulrika Karlsson och hon är mer än nöjd med det bemötande och kunskap hon fått.

- Utbildningen har gett mig otroligt mycket, framför allt inom ekonomi och marknadsföring och jag känner att jag har rätt verktyg med mig på resan framåt. Utbildningen hade ett jättebra upplägg med inspirerande föreläsare, berättar Ulrika Larsson.

Hon har nu registrerat sitt nya företag, Uniq Coaching, som ska syssla med framför allt medarbetarcoachning på företag men även coachning för privatpersoner. Och tack vare utbildningen vet Ulrika mycket av vad som väntar henne.

- Jag visste inte innan vad jag skulle förvänta mig kring att starta eget men nu förstår jag att det är full gas som gäller eller att bara att ha företaget på hobbynivå. Men jag satsar nu och hoppas få fortsatt hjälp och stöttning av kommunen även framöver, säger Ulrika Larsson.