Sedan det första verksamhetsåret 2014 har Robert och Anita Ahlgrens donationsfond delat ut 4,4 miljoner kronor, fördelat på 29 företag! Vid den första utdelningen utsågs två företag i Gävle, ett i Torsåker och ett i Bollnäs. Alla med så vitt skilda verksamheter som läkemedel, industri samt design av möbler och barnkläder.
Stiftelsens Donationsfonden ska stödja och uppmuntra förmågan att utnyttja marknadskrafternas spel för tillväxt på nya marknader utanför Sverige - framgång genom internationell handel i Läkerols anda.
- Familjen Ahlgrens önskan är viktig för oss som idag hanterar fonden och dess medel. Säger Ove Anonsen, ordförande för stiftelsens styrelse. De var entreprenörer som inte gjorde som alla andra och deras önskan var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa befintliga arbetstillfällen på hemorten genom att satsa för att växa.
Internationella satsningar i olika former är också något som fonden tar stor hänsyn till. I Ahlgrens egen företagshistoria är det tydligt att den internationella försäljningen till en början iscensattes av familjen själv.
Nu är det dags att vässa pennan for dig som inser att du passar in på kriterierna för Ahlgrenska donationsfonden! Fondens stöd delas ut två gånger per år och nästa ansökan ska göras senast den 31 oktober i år.
Mer information och ansökningsformulär: http://ahlgrensdonationsfond.se/