Företagare, hög tid att söka medel från Ahlgrenska Donationsfonden

26/9, 2018 kl. 09:58

Stiftelsen Robert och Anita Ahlgrens Donationsfond är en av regionens större och avkastningen går till företag i Gävleborg som lämnat in ansökan för att få medel till expansion. Enligt familjen Ahlgrens önskan ska fonden främja internationell handel samt företag där man tänker både innovativt och i nya banor. Höstens ansökan ska vara inlämnad senast 31 oktober!

  • Anita Ahlgren
  • Robert Ahlgren

Sedan det första verksamhetsåret 2014 har Robert och Anita Ahlgrens donationsfond delat ut 4,4 miljoner kronor, fördelat på 29 företag! Vid den första utdelningen utsågs två företag i Gävle, ett i Torsåker och ett i Bollnäs. Alla med så vitt skilda verksamheter som läkemedel, industri samt design av möbler och barnkläder.
Stiftelsens Donationsfonden ska stödja och uppmuntra förmågan att utnyttja marknadskrafternas spel för tillväxt på nya marknader utanför Sverige - framgång genom internationell handel i Läkerols anda.
- Familjen Ahlgrens önskan är viktig för oss som idag hanterar fonden och dess medel. Säger Ove Anonsen, ordförande för stiftelsens styrelse. De var entreprenörer som inte gjorde som alla andra och deras önskan var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa befintliga arbetstillfällen på hemorten genom att satsa för att växa.
Internationella satsningar i olika former är också något som fonden tar stor hänsyn till. I Ahlgrens egen företagshistoria är det tydligt att den internationella försäljningen till en början iscensattes av familjen själv.
Nu är det dags att vässa pennan for dig som inser att du passar in på kriterierna för Ahlgrenska donationsfonden! Fondens stöd delas ut två gånger per år och nästa ansökan ska göras senast den 31 oktober i år.
Mer information och ansökningsformulär: http://ahlgrensdonationsfond.se/

Stiftelsen ROBERT OCH ANITA AHLGRENS DON

Stiftelsen ROBERT OCH ANITA AHLGRENS DON

Medlem sedan 2018-03-09

Stiftelsen ROBERT OCH ANITA AHLGRENS DONATIONSFOND
för främjande av internationell handel
Grundare av stiftelsen är
 Robert och Anita Ahlgren, ... Läs mer

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng