Friheten i att vara företagare

4/2 kl. 12:00

Alla framgångsrika företag har någon gång startat med en person, som trott på sin idé och tagit steget till företagande. En majoritet av Sveriges företagare är så kallade soloföretagare, det vill säga en ensam person som ansvarar för hela företagets drift och verksamhet.

I en ny undersökning har Företagarna granskat vad det innebär att vara soloföretagare och vilka drivkrafter dessa människor har. Makten över tiden är det överlägset viktigaste skälet till varför soloföretagare väljer att bli företagare. Även när man frågar vad soloföretagare ser som mest givande med sitt företagande så säger sju av tio att just möjligheten att kunna bestämma mer över sin egen tid.

Andra viktiga drivkrafter för att bli soloföretagare är behov av försörjning (43 procent) och viljan att förverkliga sin dröm (40 procent). Jämförelsevis uppger en relativt liten andel möjligheterna till att tjäna stora pengar (23 procent) som det viktigaste. Man startar inte eget med storkovan för ögonen.

De som väljer att starta eget företag är de som vågar tro på sig själva, särskilt om man lämnar en trygg anställning och bas sin försörjning. Det är ett mycket stort ansvar man tar på sig men, men ger samtidigt mycket stor frihet.

Med friheten kommer även en del nedsidor. Bland soloföretagare anses det mest betungande med att driva företag vara skatter och byråkrati – tätt följt av både oro för företagets ekonomi och risken att bli sjuk.

Att det finns en utbredd oro för att bli sjuk kan förklaras av sårbarheten som finns i soloföretagandet, där driften är helt beroende av en person. Det hänger troligen även samman med att nio av tio soloföretagare arbetar trots att de är sjuka.

Men jämfört med de som har anställda så upplever soloföretagare sitt företagande som mindre betungande sett till alla faktorer förutom skatter. Bland det som företag med anställda skiljer sig mest i synen på vad som är betungande finns hög arbetsbelastning, byråkrati och oro för företagets ekonomi.

Cirka 80 procent av alla ensamföretagare är nöjda med att vara just ensamma och vill inte anställa. Det kan förklaras av att många ensamföretagare har friheten och självständigheten som främsta drivkraft bakom företagandet. Att anställa skulle ta bort en stor del av denna autonomi öka arbetsbelastningen med sådant som arbetsledning och personalansvar, sen är de ökade kostnaderna och ansvaret för att försörja en ytterligare person ett särskilt stort steg för soloföretagare. Men det betyder också att det finns en hel del som drömmer om att växa. Här finns både geografiska och åldermässiga skillnader, där yngre människor i mycket högre grad har en anställningsvilja (enligt en undersökning från 2016 uppgav nästan tre fjärdedelar av soloföretagare mellan 16-34 år, 74 procent,att de vill anställa).

Med rätt förutsättningar och ett bra företagsklimat kan fler ta steget och bli soloföretagare, fler växa och för de som vill våga anställa.

Eva Cooper

Företagarna

Från Gävle, Gästrikland

Medlem sedan 2015-11-10

Vad vill du läsa?

Publicera

Välj ditt språk

Mer läsning

Facebook

Nyhetsbrev

Senaste nytt

Hjälp

Stäng