Skylten kommer att synas med god läsbarhet över hela köpområdet som tillsammans genererar mer än en halv miljon besökare per månad.
– Det här känns mycket spännande och blir ett modernt sätt att kommunicera, säger ICA-handlaren Johan Karlsson. Dels kan vi som en modern stormarknad arbeta med snabba budskapsförändringar men det kan även vara bra för aktörer runt i kring då det här blir ett stort mervärde för regionen i form av tydlig marknadsföring för destinationen Gästrikland. Vi har mängder av både kortväga liksom långväga gäster som definitivt kommer att ta del av budskapen i den här effektfulla exponeringen.

Budskapen på skylten kommer att administreras av Precis Reklam i Gävle så beslutsvägarna blir korta och ändringarna snabba för de som vill exponera sig mot den här målgruppen.
– Det här är en riktigt rolig utmaning för oss att utvecklas med, säger Joe Formgren, som även driver Gestrike Media vilka säljer reklamplatser på skärmen. Just digital signage är den del som växer mest när det gäller utomhusreklam. När vi nu får arbeta med de senaste programvarorna och tekniken för ett optimalt resultat så är vi övertygade om att det är flera aktörer som inser värdet av att kommunicera till den här stora målgruppen som en både smart och naturlig del i mediamixen.

Skylten är även unik på så sätt att den är förberedd för att kunna hantera samhällsrelaterad viktig information från t.ex Räddningstjänsten om olyckor och bränder i närområdet samt avbrott av el och vatten m.m.

Det är LEDtec International AB som levererar skylten. De grundades redan 1988 med inriktning mot trafiktekniska produkter till kommuner och Vägverket. Digital signage är det engelska uttrycket för digital skyltning. Med det menas elektroniska skärmar som installeras på offentliga platser eller på arbetsplatser. Digital skyltning är en form av ljusreklam som används för information, marknadsföring och underhållning. Fördelarna med digitala skyltar jämfört med traditionella skyltar är att innehållet enkelt byts ut och kan anpassas efter miljö och publik samt att man kan visa animeringar och rörlig film.

Bildtext: Joe Formgren, Gestrike Media och Johan Karlsson, ICA Maxi visar var Gästriklands största digital signage kommer att placeras.

Vill ni vara med redan från början? Mer information och möjlighet till introduktionsampanj här:
http://www.gestrikemedia.se/ica-maxi-skylten
Kontakta oss för mer information om kampanjer och exponering på Maxi-skärmen.

Joe Formgren
070-679 79 00
Gestrike Media AB
http://www.gestrikemedia.se

För mer information om LEDtec se: http://www.ledtec.se