Ralph Brodin, ordförande i Brynäs Företagarförening, hälsade ett 40-tal gäster välkomna och särskilt Mattias Durnik, förstås.
- Nästa år så har vi första frukostmötet den 16 januari på Gasklockorna, sa Ralph Brodin. Våra 4 kommunalråd svarar och förklarar vad som gjorts för oss i deras 100 -punktsprogram.
Det blir ett fullmatat möte med Jörgen Edsvik (S), Helene Åkerlind (L), Erik Holmestig (C) och Therese Metz (MP). Anmälan till Ralph i Vanlig ordning.

Mötet inleddes med information från några av de närvarande. Först ut var Jörgen Edsvik, kommunalråd (s), som berättade att Gävle går framåt.

- Vi fortsätter att få många förfrågningar om etableringar i vår kommun, sa Jörgen Edsvik. Vi har också startat ett utvidgat samarbete med företagarna i kommunen.

Kommunledningen satsar också på att öka tryggheten och arbetet med det kommer att genomföras stadsdel för stadsdel. Först ut är Andersberg, där man gjort en inventering hur befolkningen ser på tryggheten.

– Det har framförts flera olika önskemål, från bättre utomhusbelysning till att man vill arrangera trygghetsvandringar, sa Jörgen Edsvik. Vi ska snart presentera en rapport från det arbetet och sen blir det Brynäs, där vi ska göra en sån här insats.

Joe Formgren bjöd in alla till Luciafirande med mingel på Templet med Gävle Lucia.

Lennart Sjögren berättade om Hedvigslundshallen och att både privata och företagare är välkomna att hyra idrottshallen (42 x 22 meter) för olika aktiviteter som After Work, innebandy etc. med kompisar och arbetskamrater.

Gävle kommuns nya Näringslivsavdelning

Mattias Durnik är näringslivschef i Gävle kommun sedan augusti i år. Mattias bor i Hudiksvall och har en 20-årig yrkesbakgrund som innehåller arbete inom både kommunalt och näringsliv men också eget företagande!

– Jag tycker att jag har en bra grund för det här jobbet från mina tidigare erfarenheter, sa Mattias Durnik. Att driva eller leda verksamheter i olika företagsformer som enskild firma, aktiebolag, ekonomisk förening, eller den nu snabbt framväxande egenanställningsformen, har lärt mig att det kan vara väldigt roligt men inte alltid så glamoröst som många tror.

Vad är nytt när det gäller arbetet med näringslivsfrågor?
• Ansvaret för näringslivsfrågor flyttades till Kommunstyrelsen den 1 januari 2019
• Näringslivsutskottet har bildats
• Ny Näringslivsdirektör började i augusti 2019
• Näringslivsavdelningen bildades den 1 december 2019
• Start av styrgrupp under ledning av kommundirektören

– Vi har också satt upp ett nytt mål, sa Mattias Durnik. ”Påtagligt förbättrat företagsklimat i Gävle” är parollen eftersom företagen är viktiga för att välfärden ska fungera!

Gävle kommuns företagsklimat undersöks på två håll:
• Insikt, SKR (Sveriges Kommuner och Regioner)
En öppen jämförelse inom området Företagsklimat. som mäter servicen inom olika myndighetsområden, ”nöjd kund”.
- 2018 fick Gävle kommun medelvärdet 70
- Målsättning 2020: är 74, dvs 74 % nöjda

• Företagsklimatet, Svenskt Näringsliv
Enkät som mäter företagares attityder. Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2019 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 30.627 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC.
- 2019 var Gävles placering 273 (av 290)
- Målsättning, plats 160

– Det här ska vi jobba hårt med och bland annat titta på hur de arbetat i de kommuner som förbättrat sina resultat, sa Mattias Durnik.

Hur förbättra företagsklimatet?
• Börja arbetet på hemmaplan
• Kommunkoncernperspektiv är helt avgörande
• Mandat, styrgrupp under ledning av kommundirektören
• Näringslivsavdelningen har ett ansvar att vidareutveckla näringslivs- och företagsfrågor inom kommunen, dvs bidra, stötta och samordna
• Skapa intern förståelse för näringslivets roll i samhället
• Lära av andra kommuner om effektiv myndighetsutövning med utgångspunkt från företagens vardag
• Marknadsförståelse – hur påverkas företagen vid stadsförnyelse
• Näringsliv - konsekvensanalys
• Målstyrning. Prioritera. Planera, analysera, följa upp

– Ung Företagsamhet i Gävleborg är väldigt framgångsrika och det måste vi se till att vi får nytta av, sa Mattias Durnik. Det är viktigt att både näringslivet och kommunerna stöttar deras arbete, eftersom många av framtidens företagare och entreprenörer finns med där.

Ny organisation för Näringslivsavdelningen

Nya Näringslivsavdelningen bildades 1 december och det nya är att både inköp och internationella kontoret ska ingå tillsammans med näringslivsenheten.

– Vi jobbar efter Näringslivsprogrammet, som har flera viktiga punkter som vi jobbar efter, sa Mattias Durnik. Men vi arbetar också med att utveckla Näringslivsprogrammet.

Från januari 2020 ska näringslivsavdelning sköta all upphandling.

– Det har efterfrågats av det lokala näringslivet, säger Mattias Durnik. Upphandlingen har tidigare skötts av ett kommunförbund, först Inköp Gävleborg och nuvarande Inköp Gävleborg.

Företagsbesök har varit på agendan och nyligen genomfördes 50 företagsbesök på två dagar där både politiker och tjänstemän deltog.

Vad företagsbesöken har inneburit
• Företagen:
- ”Var besöket värdefullt för er verksamhet?”: Ja. 84 %
- ”Vill ni ta emot besök igen?”: Ja, 100 %
• Gävle kommun:
- ”Känner du ett fortsatt behov av att i din yrkesroll få genomföra liknande besök?”: Ja, 90 %
- ”Behövs det för att stärka företagsklimatet?”: Ja, 98 %

Områden som Näringslivsavdelning ska fokusera på

• Fler strukturerade företagsbesök
• Utveckla en etableringsprocess som effektiviserar och tydliggör kommunens arbete med både externa etableringar och lokala omlokaliseringar
• Utveckla och förbättra Företagsservice - ”en väg in”
• Utveckla service, attityd och bemötande, tydlig kommunikation
• Utveckla arbetet med inköp och upphandling
• Utveckla hur kommunen arbetar för att främja utveckling inom export och internationalisering
• Samarbete med både lokala och regionala aktörer
• Näringslivsprogrammet – fokusera och prioritera

– Vi behöver veta hur man upplever Gävle, kontakterna med kommunen, infrastrukturen med mera, sa Mattias Durnik. Men det handlar inte enbart om att få in information, det handlar också om att informera om den kommunala verksamheten-

Mattias Durnik anser att det är viktigt att man har en bra dialog med de intresseorganisationer som representerar företagarna, som Svenskt Näringsliv, Företagarna, Handelskammaren och inte minst Gävles Företagarföreningar.

- Jag vill också slå ett slag för ”en väg in”, vår Företagsservice som förenklar företagarnas kontakter med Gävle kommun, sa Mattias Durnik. Ring 026-17 80 00 och använd tonval 5 för att komma till den grupp som sen kan lotsa dig att till rätt person.

Det var ett 40-tal nöjda företagare som tackade Mikael Durnik för ett utmärkt föredrag, som många uppfattade som en bra start för ett bättre företagsklimat i Gävle!

Text & foto: Torbjörn Edlund