På Ung Företagsamhets mässa i Sandviken satt jag i juryn för bästa säljare. Ett av UF-företagen som drivs av unga i gymnasiet var från Bollnäs och de köpte USB-minnen från Kina som de sålt till kunder i Gävleborg – men också till en kund i Kina! Tänk vilka affärsmöjligheter globaliseringen ger och att även framtidens företagare ser möjligheterna.
Globaliseringen kan dock ha några baksidor för ett land som Sverige och det är att vi får en differentierad arbetsmarknad där trösklarna in till företagen blir allt högre med större krav på en lång utbildning. Då blir politikens utmaningar desto större. Vi måste se till att utbildningssystemen fungerar väl så att alla barn oavsett bakgrund får möjlighet till en bra skolgång med bra kunskaper. Vi måste ha en högre utbildning som är anpassad till näringslivets behov och vi måste ha bra matchningssystem när ungdomarna är klara med sin utbildning. Dessutom ska vi ha en vuxenutbildning så att man i vuxen ålder kan byta yrkeskarriär.
Vi måste också lyfta fram alla arbeten som lika viktiga och för att vi ska ha ett dynamiskt och växande näringsliv så måste det finnas en väl fungerande offentlig sektor med bra sjukvård mm. Men skall också finnas en miljö och service på andra sätt för dem som bor i vårt län och det med jobb som passar flertalet, även dem som inte har gått en längre utbildning.
Vi har skapat både RUT- och ROT-avdrag för att minska trösklarna för att köpa tjänster inom hushållssektorn. Vi vet att det är viktiga och betydelsefulla jobb som skapas där, förutom att det underlättar livspusslet för dem som köper tjänsterna.
En annan viktig näring är restaurangbranschen. Riksdagens Utredningstjänst har i en ny rapport, beställd av mig, visat på branschens betydelse för Gävleborg. Det är hela 2 943 personer som arbetar i restaurangnäringen i länet varav 863 utlandsfödda och hela 1044 unga under 26 år, oavsett om man är utrikesfödd eller inte. En tredjedel är alltså utrikesfödda och utvecklas branschen så ökar möjligheterna för ännu fler utrikesfödda att få jobb.
Genom sänkningen av restaurangmomsen ser vi att efterfrågan ökar när priserna inte höjs i samma utsträckning som förr, eller till och med sänks, och att företagen har råd att anställa fler när lönsamheten och efterfrågan ökar.
Vi har inte råd att politiskt värdera jobben olika utan varje jobb och varje företag är viktigt för helheten i ett samhälle. Jag tycker att det är djupt olyckligt att det finns politiker som värderar människor och jobb olika beroende på vad som utförs. Att minska arbetslösheten i länet och att öka företagsamheten är en prioriterad fråga för Alliansregeringen och vi arbetar intensivt med den frågan varje dag.

Lars Beckman riksdagsledamot Gävleborg (m)

Läs hela RUT-rapporten om restaurangnäringen i Gävleborg: http://www.svenskpress.se/articles/view/globaliseringen-ger-stora-fordelar-for-svenska-foretag