Genom att implementera dessa förslag kommer du att kunna erbjuda en smidig och bekväm shoppingupplevelse för personer med olika funktionsnedsättningar. Ta steget mot att göra din butik tillgänglig för alla och läs vidare!

Skapa utrymme mellan hyllor

För att underlätta för både rullstolsanvändare och personer med funktionsnedsättningar att navigera i din butik, se till att det finns gott om utrymme mellan hyllorna. Det är viktigt att tänka på att en rullstol kan ta upp mycket bredd, vilket bör beaktas i utformningen av butiken.

Genom att skapa breda gångar kan du säkerställa att alla kunder, oavsett om de använder rullstol eller har någon annan funktionsnedsättning, kan röra sig fritt och utan hinder. Det är en viktig del av att skapa en tillgänglig och inkluderande miljö för alla kunder att kunna njuta av shoppingupplevelsen på lika villkor.

Installera en ramp till trappa

Om din butik bara är tillgänglig via trappor bör du installera en ramp till trappa för rullstolsanvändare så att de också kan handla i din butik. Se till att välja en bra, stadig och halkfri rullstolsramp som passar byggnadens stil. Rampen bör vara tillräckligt bred för att rullstolen ska kunna passera smidigt och säkert.

Skapa dedikerade parkeringsplatser för personer med funktionsnedsättningar

Om din butik har parkeringsplatser kan du reservera en del av platserna för personer med funktionsnedsättningar. De mest lämpliga handikapparkeringarna är de som ligger närmast din butik. Idealt sett bör platserna vara extra breda så att det finns utrymme att parkera en handikappbil. Se också till att det finns tydliga skyltar som visar att dessa platser är reserverade för personer med funktionsnedsättningar.

Dörren bör vara tillräckligt bred

Dörren till din butik bör vara tillräckligt bred för att personer i rullstol ska kunna komma in. Se till att det inte finns några trösklar eller hinder som kan försvåra passage. En bred dörr öppnar upp möjligheten för alla att enkelt och smidigt komma in i butiken.

Se till att det finns sittplatser i din butik

Personer med funktionsnedsättningar kan behöva sätta sig ner och koppla av, och du bör ta hänsyn till detta genom att utforma din butik med bekväma sittplatser. Se till att det finns tillräckligt med sittmöjligheter spridda i butiken, så att kunderna kan vila och ta en paus när de behöver det. Detta skapar en mer inkluderande och bekväm miljö för alla kunder.