Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– NITIU skapades utifrån en idé som kan illustreras av de sex magnetiska leksakspinnarna du kan se på bilden. Smarta människor som Platon och Euklides förstod flera hundra år före Kristi födelse att man kunde bygga hållfasta strukturer av tetraedrar, så idén i sig är inte ny, men att man kan använda dem för vätgaslagring är definitivt en banbrytande innovation. Vår ILS®-teknologi är en lättviktskonstruktion i stål, skapad för att kunna stå emot höga tryck. Strukturen kan också designas i nästan vilken form som helst. Det här är en viktig detalj, eftersom vätgas är så skrymmande. Om man ska kunna använda vätgas som flygbränsle till exempel, måste man kunna lagra vätgasen i utrymmen som annars inte används. Genom att arbeta tillsammans med Sveriges främsta industriaktörer, akademiska institutioner och forskningsorgan, strävar vi efter att bidra till utvecklingen av säker, effektiv och hållbar lagring och transport av vätgas.

Hur kom ni på affärsidén?
– Från början handlade det om ett projekt där uppdraget var utveckla en lastbärande struktur som skulle vara både styvare, starkare och gärna lättare än befintliga lösningar. Projektet blev aldrig av, men tanken gnagde och resulterade till slut i den där tetraedern, många år senare.

Hur många anställda är ni idag?
– Vi är sju personer på lönelistan, men i själva verket är vi betydligt fler. Utan vår styrelse och Advisory Board skulle vi inte klara oss, liksom alla de samarbetspartners vi jobbar tillsammans med hela tiden. NITIU bygger på ett stort nätverk.

Hur skall ni använda stödet från Ahlgrens Donationsfond?
– Den 7 juli 2023 skickade vi ut ett pressmeddelande om våra planer på ett forskningscenter med fokus på vätgaslagring. Tillsammans med Volvokoncernen, Saabs affärsområde Aeronautics och Alleima ska vi utveckla lastbärande strukturer för vätgaslagring i fordons- och flygindustrin. Stödet från Ahlgrens donationsfond är ett tacksamt bidrag till denna satsning, som vi planerar bygga i Sandviken.

Vad hoppas ni att det får för betydelse för er verksamhet?
– Utvecklingen av lättare komponenter är helt avgörande för fordons- och flygindustrin för att de ska kunna minska såväl utsläpp av växthusgaser som material- och energiåtgång. Vi hoppas att det här samarbetet ska leda till att vätgas blir en attraktiv lösning som fordonsbränsle. Det skulle göra stor skillnad för hela branschen, och inte minst för klimatfrågan.

Vad händer hos er under året och hur ser framtidsplanerna ut i övrigt?
– Det händer alltid massor av spännande saker hos oss och det mesta är tyvärr sekretessbelagt. Framtidsplanerna är dock att vara med och driva omställningen till en fossilfri värld på sikt, med hjälp av vår ILS®-struktur.

Vilken påverkan på den regionala tillväxten/utvecklingen/sysselsättningen har ditt företag eller hoppas du det kommer att ha framöver?
– För oss är det viktigt att bidra till tillväxt och sysselsättning i regionen. Vi är ingen stor arbetsgivare idag, men kan mycket väl vara det om några år. Förhoppningsvis kan vi också bidra till att öka intresset för ingenjörsyrket och dela med oss av kunskap om både vätgas och mer eller mindre nördiga djupdykningar ned i ingenjörskonstens land. Följ oss gärna på LinkedIn om du vill veta mer om vad som händer hos oss!

Har ni något övrigt att berätta om verksamheten eller er kontakt med Ahlgrens Donationsfond?
– Vi är en startup som bygger på forskning och utveckling med intäkter som framför allt ligger i framtiden. Det betyder att vi idag är beroende av finansiering av olika slag. Vi är därför djupt tacksamma för stödet från Ahlgrens Donationsfond.

Företag: NITIU AB
Namn: Pär Sandahl
Titel: Utvecklingsingenjör
Ålder: 27 år
Hemsida: https://www.nitiu.se


Fakta om Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 10 Msek i och med 2023 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 63 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se