Vad gör ert företag och vilka är era affärsområden?
– HealthTextiles fokuserar på kvinnohälsa med naturligt antibakteriella menstrosor i vårt patenterade TorTex-tyg, PPE-operationskläder och vårdkläder i TorTex-tyget samt antiodöra sportkläder i vårt TorTex-tyg. Under förra året pivoterade vi till att fokusera på kvinnohälsa genom att signera exklusivitetsavtal med vår kund Monthly of Sweden som är marknadsledare på menskoppar i Sverige med varumärket MonthlyCup. Vi har även ett försäljningsmål på tre år.

Hur kom ni på affärsidén?
– Affärsiden kommer från vår Textildesignskola, som idag är en stiftelse bildad av oss. Textildesignskolan har en mode textil design utbildning i toppkvalitet sedan 1961. Nyligen fokuserade vi på privat kursverksamhet och flyttade till Yllefabriken i Järbo, Gästriklands Gnosjö! Vi började att ta fram vårt patenterade TorTex-tyg som är naturligt antibakteriellt efter 100 tvättar, hållbart, komfortabelt och slitstarkt. 2019 fick vi patent för vårt TorTex-garn och tyg i Sverige. Vi har sedan flyttat fram positionerna i värdekedjan så att vi nu även kan producera plagg i vårt TorTex-tyg både i Asien och i EU. Menstrosor är en perfekt produkt och marknad för vårt TorTex-tyg eftersom konkurrenterna använder silver i menstrosorna, vilket kan förorena miljön.

Hur många anställda är ni idag?
– Idag är vi en anställd i bolaget. Vi är tre grundare i företaget men vi har byggt vårt team genom vårt advisory board i världsklass. Vi kommer att anställa när vi växer med våra kunder. Det är viktigt för oss att inte anställa för tidigt utan att anställa först när företaget är lönsamt. HealthTextiles har varit i utveckling från 2015 fram tills nu när vi har hittat rätt nisch, som är menstrosor i vårt TorTex-tyg.

Hur skall ni använda stödet från Ahlgrens Donationsfond?
– Stödet från Ahlgrens Donationsfond kommer att användas för marknadsetablering i Storbritannien tillsammans med vår kund Monthly of Sweden med menstrosorna i vårt patenterade TorTex-tyg.

Vad hoppas ni att det får för betydelse för er verksamhet?
– Stödet hjälper oss att tillsammans med vår kund fokusera på marknadsföring och sälj. Vi vill tacka Ove Anonsen och Ahlgrensfamiljen som grundade Ahlgrens Donationsfond. Detta är speciellt viktigt i Gävleborg eftersom vi saknar riskkapital och affärsänglar lokalt. Tack till Peter Candell och styrelsen i Ahlgrensdonationsfond som tror på oss beviljade stöd i detta viktiga skede för HealthTextiles. Detta är oerhört viktigt för oss i dessa tuffa tider. Ahlgrensdonationsfond har varit mycket viktig för vår utveckling!

Vad händer hos er under året och hur ser framtidsplanerna ut i övrigt?
– Vi har två prioriteringar. Det första är marknadslansering av menstrosorna tillsammans med vår kund Monthly of Sweden under första kvartalet. Den andra prioriteringen är att genomföra en större nyemission för att kunna skala upp.

Vilken påverkan på den regionala tillväxten/utvecklingen/sysselsättningen har ditt företag eller hoppas du det kommer att ha framöver?
– Ahlgrens Donationsfond är fantastisk för startups och mindre företagen som vill expandera internationellt. Alla företag har varit små en gång i tiden, och de nya jobben skapas ofta i de mindre företagen. Det behövs därför ett bättre stödsystem för de mindre företagen, särskilt i dessa utmanande tider. Tyvärr har den regionala utvecklingen inte alltid fokuserat på de mindre företagen, och Ahlgrens Donationsfond spelar en viktig roll i att stödja mindre företag som vill växa internationellt. Vi hoppas att vårt företag kan vara en positiv kraft för regional utveckling och sysselsättning när vi fortsätter att växa.
Sammanfattningsvis så är vi mycket tacksamma för stödet från Ahlgrens Donationsfond och ser fram emot att fortsätta vår tillväxt och bidra till den regionala utvecklingen inom vår bransch.

Företag: HealthTextiles
Namn: Tomas Persson
Titel: VD
Ålder: 50 år
Hemsida: healthtextiles.com


Fakta om Robert & Anita Ahlgrens Donationsfond
Fonden stödjer innovativa idéer som främjar internationell handel samt företag som satsar att växa. Företag och institutioner i Gävleborg kan ansöka om medel ur fonden senast den 31:a oktober varje år.
Familjen Ahlgrens anda var viktig i samband med instiftandet av fonden. Familjen var entreprenörer som inte gjorde som alla andra. Deras vilja var att premiera regionala företag med en vilja att säkerställa och öka arbetstillfällen på hemorten samt satsar för att växa internationellt.
Fonden är en av regionens större med ett sammanlagt värde på ca 60 miljoner kronor.
Fonden lanserades 2014 och har sedan dess delat ut 10 Msek i och med 2023 års utdelning och beviljade ansökningar uppgår till 63 sedan lansering.

PS. Årets ansökningar skall vara inne senast den 31 oktober.

Frågor gällande fonden vänligen kontakta ordförande för Ahlgrens donationsfond
Peter Candell, tel 070-674 12 44

För mer information och ansökan se https://ahlgrensdonationsfond.se