HSB grundades år 1923, för att möjliggöra ett sparande till egen bostad, och är sedan länge Sveriges ledande boendeaktör.

Man hade under lång tid haft en stark koppling till socialdemokraterna. Numera är HSB politisk fristående, men samarbetar fortfarande gärna med socialdemokraterna och andra politiska partier som delar HSBs värdegrund.

HSB deltog med 19 000 lägenheter i miljonprogrammet (1 miljon lägenheter!) på 60-talet. Programmet gav ett stort lyft för många familjer, från undermåliga till bättre bostäder, och syftade också till att minska segregeringen. Nu måste alla dessa 60-åriga bostäder rustas och renoveras till stora kostnader.

Nybyggnadsbehovet är 60 000 – 70 000 nya lägenheter per år, men det nyproduceras bara ungefär 45 000 lägenheter per år.

Kontantinsatsen för en bostadsrätt kan variera starkt beroende på var man finns i landet, och en normal månadsavgift på 700 – 900 kr per kvadratmeter och år, är vanlig.

Det kan låta dyrt, men

borta är numera statens investeringsbidrag, och

under 90-talet avskaffades också statliga räntesubventioner

HSB har skapat en garantifond på en miljard kronor för att vid behov kunna hjälpa nya bostadsrättsföreningar genom medinvesteringar.

HSB har som regel att starta ett byggprojekt när 30% av bostadsrätterna är sålda. Mindre byggare behöver f n ha sålt bortåt 80% av bostadsrätterna. Bankerna är mycket försiktiga numera, och ofta behövs en kapitalstark finansiär för att få byggprojekten i hamn!

I större städer krävs idag ca 3,2 Mkr i insats för en nyproducerad lägenhet på 80 kvadratmeter + en månadskostnad i trakterna kring 5 000:-

Därför är det kö till hyresrätter.

Både byggare och lägenhetsköpare lider av de snabba kostnadsökningarna som vi har idag.

I princip så har allt blivit dyrare, men den största påverkan på byggandet har säkert ränteökningarna, från att för några år sedan ha legat på 1,5 % till dagens ca 4 %!

Amorteringskraven, tillsammans med växande räntekostnader och ökande förvaltningskostnader t ex energikostnader har stoppat flera nybyggnadsprojekt.

Några riktigt stora byggprojekt på marknaden har behövt pausas eller stoppas. Så också för HSB, där man tvingats att stoppa två stora projekt ett i Stockholm och ett i Östersund, på grund av för många osålda lägenheter.

Och det är ju inte så konstigt, när köparen inte säkert kan veta när bostaden börjar byggas, när den blir klar för inflyttning och hur stora de slutliga kostnaderna kommer att bli!

 Som skräckexempel kan nämnas höjningar av månadskostnaderna för bostadsrättsinnehavaren:

År 1 + 30 % och år 2 +40 %!

Här ställs HSBs strategiska mål, om hållbarhet, integration och demokrati på hårda prov!

En hörnsten i verksamheten för HSB är att spara till sitt eget boende. Och då gäller det att börja spara tidigt, eftersom man av jämlikhetsskäl får spara maximalt 500:- per månad!

Om den egna kontantinsatsen kunde begränsas till 150 000:- så måste bospararen ändå spara i 25 år innan bostadsköpet! Inte så konstigt då, att de vuxna i familjen måste spara till både barn och barnbarn!

Den ideella föreningen Gävle-Forsbacka Rotary Klubb utgör en liten men naggande god del av den världsomfattande föreningen Rotary International, som omfattar 100 000-tals klubbar i alla världsdelar. Såsom medlem har du, eller kan du skaffa dig, ett värdefullt nationellt och internationellt nätverk såväl yrkesmässigt som för intressen och nöjen. Här har du tillgång till mycket kunskap, erfarenhet och Rotarianer som är positiva och trevliga. Hör av dig till oss. Det finns alltid någon Rotarian som finns där för dig!

Våra kontaktpersoner:

Ola Gunnarsson   +46 (0)73-6696749  ola@gunnarssons.one

Håkan Lindberg    +46 (0)70-6951120  fru203@hotmail.com

www.rotary.se

Text  Horst Mueller                                                               Foto  HSB