När det gäller kemiska produkter så finns det dels krav i egenkontrollförordningen i miljöbalken, dels i Arbetsmiljöverkets föreskrifter på att en kemikalieförteckning måste finnas. Att upprätta en kemikalieföreteckning kan ske på lite olika sätt, men syftet är det samma. Det hela handlar om att kartlägga vad det är för slags kemikalier som används i verksamheten samt om det finns någon risk med dem.

Minimikrav

Det finns ett minikrav på en kemikalieförteckning och det är att det är ett måste att den ska ha med namnet på den kemiska produktens samt att produktens klassificering enligt CLP-förordningen också ska vara med. Sedan är det så att Kemikalieinspektionen har en rekommendation och det är att det bör även vara med information om produktens ämnesinnehåll och ämnenas klassificeringar. Detta eftersom att det då blir mycket enklare att se till så att alla lagar och regler inom kemikalieområdet efterlevs. Sedan är det även så att en kemikalieförteckning kan göras för att man vill kartlägga kemiska ämnens innehåll i material och varor.

Att göra en kemikalieförteckning

Det går utmärkt att göra en enklare kemikalieförteckning göras i ett Excel-dokument. Men det finns även smarta kemikaliehanteringssystem du kan välja att använda dig av. Dessa är en bra hjälp om du enkelt vill kunna dokumentera samt hålla koll på din verksamhets ämnen. Det är inte heller ovanligt att många väljer att lägga till mer information i själva förteckningen. Det så att den även kan användas som dokumentation och underlag i kemikaliearbetet. Gör man så, då är det mycket enklare att kunna arbeta med ett proaktivt kemikaliearbete och byta ut farliga kemikalier.

Använd en digital kemikalieförteckning

Ett smart sätt att göra din kemikalieförteckning på, det är att göra den digitalt. Det med hjälp av det system som EcoOnline har. Detta system är smart då det går att spåra och dokumentera alla kemikalier i molnet. Sedan går det även att ha tillgång till all i realtid. Systemet i sig är även bra eftersom att du kan göra riskbedömningar, uppfylla internationella bestämmelser samt samla statistik. Låter detta som ett intressant val, så kan du kolla in denna digitala kemikalieförteckning genom att besöka deras hemsida.