Enligt en detaljerad granskning av utvecklaren och serieentreprenören Jens Nylander, har en seniorkonsult med cozy relationer till Vinnovas generaldirektör, Darja Isaksson, lyckats säkra ett avtal värt 8,6 miljoner kronor. Detta avtal, som initialt inramades som en deltidskonsultation på två-tre dagar i veckan, svällde upp till en faktureringsfest där konsulten debiterade 3886 timmar under 16 månader. Kreativ matematik eller bara ett hårt arbetsår? Du bestämmer.

Men historien slutar inte vid ohämmad fakturering. Det framgår att upphandlingen sköttes med en elegans värdig en bankett hos Macbeth, komplett med ett nätverk av företag designade att kringgå de triviala formaliteterna i en öppen och rättvis konkurrens. När frågor ställdes, möttes Nylander av en mur av tystnad från Vinnova, och en Kammarkollegiet som uttryckte besvikelse över att deras ramavtal använts på ett sätt som kunde få en etikprofessor att gråta.

Det tragikomiska i denna saga förstärks av faktumet att konsulten, i en kaskad av faktureringar, tycks ha utnyttjat ett flertal företagsidentiteter. Detta inkluderar ett företag som ägdes delvis av en nuvarande anställd på Upphandlingsmyndigheten, vilket lämnar oss att fundera över om det är dags för en ny upplaga av "Så fungerar den svenska offentliga sektorn".

Trots kampanjer för transparens och etik, tycks myndighetens kultur ha likheter med en sekt, där regelböjning inte bara tolereras utan uppmuntras. Detta framgår inte minst av berättelser från tidigare anställda som målar upp en bild av en organisation där man hellre följer en inre kompass än lagboken.

Vad blir då läxan av denna moderna saga? Kanske att innovation inte bara handlar om att skapa nya teknologier eller tjänster, utan också nya och "innovativa" sätt att navigera i det offentliga upphandlingens gråzoner. Eller kanske att i jakten på effektivitet och expertis, kan det vara lätt att glömma bort de tråkiga men nödvändiga principerna om rättvisa och öppenhet.

Vinnova avböjde att kommentera. Kanske för att det inte finns mycket att säga, eller kanske för att de är upptagna med att reflektera över hur innovation verkligen ska se ut i praktiken. Fram tills vi får ett svar, kan vi bara spekulera - och hålla våra egna upphandlingar långt ifrån de kreativa labyrinter som tycks frodas inom vissa delar av den svenska myndighetsvärlden.

Mer info om Vinnova: https://www.vinnova.se
Källa: https://www.jensnylander.com/vinnovakonsult-fick-riggat-guldavtal/

Text: Leif J Hamilton
Foto: Vinnova

Artikeln publicerad i samarbete med https://finansen.se