Annica har tidigare arbetat som samtalsterapeut och familjebehandlare på Gävle kommuns Socialförvaltning, men, för 5 år sedan valde hon att satsa helt på sitt eget företagande för att vidareutveckla sina utbildningar, bland annat Psykosyntes. Bland kunderna finns både privatpersoner och företag, som erbjuds samtalsterapi, coaching, yoga, mindfulnes mm.
– Lyssna på din inre röst och din egen längtan så kan du bättre förstå dig själv, sa Annica Dahlin.
Sen frågade Annika varför besökarna kommit till Söders Källa och det var lite olika förväntningar:
● minska stressen, få mer lugn
● känna mer glädje
● bättre balans i livet mellan arbetet och mitt privata liv, jobbet tenderar att ta över alltmer
● ta vara på nuet
- För att utvecklas behöver vi vara medvetna om alla våra olika delar, sa Annica Dahlin. Vi består av olika personligheter som man kan kalla “delpersonligheter” och vi behöver känna till dem för att kunna ta fram rätt personlighet vid rätt tillfälle!
Vi har ett medvetandefält, där vi är medvetna om vilka vi är. Men i det undermedvetna finns delar som vi har mindre koll på, där kan finnas trauman och annat, som vi av olika anledningar trycker ner, medan vi i det ”övermedvetna” kan hitta våra gåvor och talanger.
– Ni har kanske märkt att ni ändrar både röstläge och kroppshållning i olika situationer och då kan man säga att det är olika delpersonligheter som ligger bakom det, sa Annica Dahlin.
Den som har förmåga att avläsa andra människors personlighet har möjlighet att anpassa sig själv så att samarbetet fungerar bättre, när vi träffas och pratar, när vi gör saker tillsammans osv.
Det finns olika coachingmodeller som hjälp att inventera resurser och hinder för att nå olika mål i livet. Det handlar om att skapa en så tydlig bild som möjligt av hur man ser sin situation idag, att vara medveten om sitt nuläge, sina önskemål, hitta sina egna resurser för att sedan kunna sätta igång de aktiviteter som leder till det önskade läget. Alla kan inte alltid genast svara på frågan vad de vill på sikt men de flesta kan ju definiera sina nuvarande problemområden i alla fall.
– Vi behöver mindre stress och mer lugn, sa Annica Dahlin.
Kvällen avslutades med en avslappningsövning och blev tyst i salen, bara den vilsamma musiken hördes. Övningen avslutades med att Annica Dahlin klingade i sina vackra klockor så att alla vaknade till och kunde gå hem, förhoppningsvis mindre stressade och med större lugn än när vi kom!