Bland annat finns det något som heter medicinska vågar. Vågexperten erbjuder vågar som vara avsedda för användning inom sjukvården och uppfyller höga kvalitets-, noggrannhets- och säkerhetsstandarder. Du hittar även ett brett utbud av vågar som vara speciellt anpassade för medicinsk användning. Dessa vågar är godkända enligt Vågdirektivet, vilket är en grundläggande kravspecifikation när vågen ska användas inom sjukvården.

Viktigt att veta om vågar som vara godkänd för användning inom sjukvården

Sedan 2014 har Direktivet (DIRECTIVE 2014/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL) varit i kraft. Direktivets syfte sträcker sig bortom att enbart kontrollera prestanda och tekniska egenskaper; det definierar också de ändamål där användningen av en godkänd våg är nödvändig.

Det är viktigt att notera att godkända vågar inte är krav inom fitnesscenter, hälso- och bantningsklubbar.

Nivåer av noggrannhet, kända som "klasser," definieras av Direktivet 2014/31/EU. Klass I och II används för instrument med mycket hög noggrannhet och används sällan inom vardagliga medicinska produkter. Klass III är avsedd för vågar som används i allmän handel, inklusive medicinska vågar. Klass IIII används för vågar där en lägre noggrannhetsnivå är tillåten.

Klass IIII-vågar är endast lämpliga för att dokumentera en patients vikt för administrativa ändamål, till exempel i en läkares mottagning. De får aldrig användas för diagnostik eller behandling. När vägningen är av diagnostisk eller behandlingskaraktär, till exempel på sjukhus, bör en klass III-våg användas. Klass III-vågar finns i olika varianter, inklusive pelarvågar, golvvågar, stolvågar, och rullstolsvågar med flera.

Viktigt med verifierad våg

För att säkerställa överensstämmelse med de angivna klassificeringarna och godkännandena måste varje individuell våg verifieras innan den levereras. Detta följer direktiven i enlighet med EU-direktivet 2014/31/EU. Ett auktoriserat organ som väljs av tillverkaren genomför lämpliga undersökningar och tester för att bekräfta att värden och parametrar stämmer överens med typgodkännande (CE) och de krav som fastställs i direktiven.

Det betyder att en verifiering alltid krävs om vågen ska användas för diagnostik eller behandling. Om användningen är enbart för dokumentation, krävs ingen verifiering.