Så där höll det på ända in i våra dagar. Men redan under mänsklighetens tidiga historia kom ädelmetaller att utgöra ett alternativ till bytet av varor och tjänster. Man betalade i guld eller silver – om man hade det, och de flesta hade det inte. Härskare präglade ofta mynt i sina egna namn. Ett enkelt sätt att garantera vikten på en viss ädelmetall genom en stämpel – och bild på härskaren.

Långt senare kom reversen in som betalning. Man bytte en fordran mot en vara eller tjänst. Detta enkla skuldebrev – enkelt betyder här att det kan byta ägare utan att informera den som är skyldig – blev början på vad vi idag känner som sedlar. En sedel idag är helt enkelt en fordran på Riksbanken som är den myndighet som ansvarar för att lösa in fordran.

Kontantfritt samhälle

Först under 1900-talet kommer de elektroniska betalningarna. Dessa är helt enkelt skuldebrev som noteras elektroniskt. Det är samma bas som det alltid har varit. Någon förser en annan person med ett skuldebrev i utbyte mot en vara eller tjänst, det är bara det att nu noteras bytet av skuldebreven i en dator, betalningen har blivit elektronisk. Först var det mest företag som använde denna form av betalningar. Vanligt folk gick till posten eller banken med sina sedlar för att betala. Under 80-talet blev det dock vanligare att man satte sitt eget nummer på betalningarna genom det kontokort banken försett en med. Därefter har det tagit fart ordentligt.

Elektroniska betalningar ökar

När internet började användas på 90-talet och sedan slog igenom på fullt allvar under 00-talet blev det nödvändigt att kunna erbjuda säkra betalningar online. Elektroniska betalningar blev ett ord på allas läppar, trots att fenomenet inte var nytt, eftersom det nu var något som var man behövde göra. All ekonomi kunde nu skötas online. Mer om hur elektroniska betalningar utvecklades kan du läsa om här: https://www.swedishbankers.se/fakta-och-rapporter/svensk-bankmarknad/betalningar

Denna utveckling växte mer och mer och fortsätter att växa. Nu har till och med enkla kontantbetalningar kunna ersättas med Swish och en del andra typer av betalningstjänster. Många fysiska butiker har också övergått till att endast acceptera elektroniska betalningar vilket i sin tur gjort det till i det närmaste ett krav på den enskilde personen att ha ett kontokort och tillgång till elektroniska betalningar.

Säkra betalningar

För handel online är säkra betalningar extremt viktigt, inte bara för att affärsmodellerna ska fungera utan också för att kunderna ska kunna känna en trygghet när de genomför betalningar. Företag som Trustly har etablerat sig som ett mycket säkert alternativ för betalningar och är mycket vanligt förekommande som betalningsalternativ bland nätcasinon som till exempel, https://www.noaccountcasino.com/sv

Den tjänst som Trustly erbjuder är en slags elektronisk plånbok som möjliggör mycket snabba och mycket säkra betalningar mellan e-plånboken och de företag som Trustly samarbetar med. Det är då Trustly som ansvarar för att ta emot och skicka pengar från och till den enskilde personens bankkonto eller kontokort – inte själva butiken, casinot eller någon annan tjänst online.

Sammanfattning – Mobila betallösningar i Sverige

Så har vi alltså rört oss från ett samhälle där man bytte varor, tjänster, kombinationer därav eller, i enstaka fall, guld- eller silvermynt med varandra när man skulle göra affärer till ett samhälle där man växlar elektroniska skuldsedlar med varandra och aldrig behöver se ett mynt eller en sedel. Det samhälle vi nu lever i kräver säkra betalningar för att fungera och kontanter är något som endast används av en äldre och mycken liten del av befolkningen. En bra sammanfattning om säkra betalningar finns här, för vidare läsning: http://www.mynewsdesk.com/se/joboffice/news/nya-krav-i-europa-foer-att-goera-online-betalningar-saekrare-364884

Det vi nu spänt väntar på är att kostnaderna för överföringar och valutaväxlingar ska sjunka eller helt försvinna.