Moderaternas budget för 2020 sätter det som är viktigast för Sverige främst – med fokus på tre områden.

1. För det första handlar det om att återupprätta samhällskontraktet. Välfärden ska finnas där när man behöver den och fungera likadant i hela landet. I Moderaternas budget föreslås en omfattande ökning av de generella resurserna till välfärden för att motverka skattehöjningar och nedskärningar i välfärden. För Gävle kommun innebär det exempelvis ett tillskott på 74,7 miljoner kronor för nästa år. Ett betydligt högre resurstillskott, mer än 40 miljoner, jämfört med regeringens budget.
Gator och torg ska återtas från gängens järngrepp så att alla medborgare skall känna sig trygga.
- Vi vill att 2.000 ordningsvakter ska kunna hjälpa Polisen att återta kontrollen, säger Moderaternas talespersoner Elisabeth Svantesson (ekonomisk-politisk talesperson), Lars Beckman (riksdagsledamot och Gävlebo) och William Elofsson (kommunalråd i opposition, Gävle kommun). För Gävles del handlar det om minst 20 betalda ordningsvakter, betald polisutbildning och högre löner för att fler ska vilja söka sig till- och stanna kvar i polisyrket.
Totalt innebär Moderaternas satsningar mer än 3,2 miljarder kronor för fler poliser och ökad trygghet år 2020. Vidare fortsätter vi förstärka den svenska försvarsförmågan.

2. För det andra handlar det om att stärka sammanhållningen i Sverige. Framtidsutmaningar ska åtgärdas tillsammans, inte var och en för sig. Vissa tar tunnelbanan till jobbet medan andra måste använda bilen, vilket många gör i Gävleborg. Om Sverige ska hålla ihop måste alla ha råd med sina privata transporter.
- Vår budget innebär att priset på bensin och diesel sänks med en krona vid pumpen nästa år. Säger talespersonerna. Sammanhållningen mellan generationerna är lika viktig och alla pensionärer, som varit med och byggt Sverige – inte bara de med högst pension - förtjänar sänkt skatt.
Moderaterna sänker därför skatten dubbelt så mycket och för dubbelt så många pensionärer jämfört med regeringen. Med språkkrav för de vuxna och en skola som fokuserar på kunskap ger man förutsättningar för alla som är nya i Sverige att komma in i samhället och vara med och bidra till det gemensamma.

3. För det tredje; en stärkt arbetslinje som ger Sverige högre tillväxt. Nu tar Moderaterna ett rejält grepp när det gäller bidragen.
- Vi föreslår skärpta krav för att få försörjningsstöd, kvalificering för att komma in i bidragssystemen, krafttag mot bidragsfusk samt ett bidragstak, för att det alltid ska löna sig att ta ett jobb, säger Moderaternas talespersoner. Samtidigt förstärks jobbskatteavdraget med inriktning mot de lägsta inkomsterna.
”Hälften kvar” av en löneökning ska vara en princip som gäller alla. Därför föreslår Moderaterna att nivån på den statliga inkomstskatten trappas ned. Tillsammans leder dessa reformer till fler jobb och ökad tillväxt.

- När andra tittat ner i sina önskelistor har Moderaterna tittat ut över Sverige och vi har sett att det finns stora problem att lösa, säger Moderaternas talespersoner. Nu återupprättar vi samhällskontraktet och ser till att skattebetalarna i Gävleborg får valuta för sina pengar.

Saxat ur Moderaternas budget:
Kraftfull förstärkning av välfärden i två steg
1. Ökning av generella statsbidrag (9,3 mdkr)
2. Växling av riktade statsbidrag till generella (4,9 mdkr)
Sammanlagt skulle förslaget ge regionerna 646 kr mer per invånare och år och kommunerna 733 kr per invånare och år
Samtidigt behöver framförallt kommuner genomföra bidrags- och integrationsreformer.
Därutöver behåller Moderaterna inriktningen på vår sjukvårdspolitik – med fokus på att förkorta köer och förbättra cancervården.

Stora förstärkningar av hela rättsväsendet redan 2020, totalt 3,2 miljarder
Polisen:
• Statliga ordningsvakter
• Återrekrytera poliser
• Stärkt administrativt stöd
• Bättre förutsättningar att utreda brott
Övriga rättsväsendet
• Åklagarmyndigheten
• Domstolsverket
• Kriminalvården
• SÄPO

Sammanhållning i hela landet
• Ska hela Sverige leva, så måste man kunna bo och jobba i hela Sverige
• Klimatpolitiken ska vara effektiv – men också ta hänsyn till att livsvillkoren ser olika ut runt om i landet
• Moderaterna vill sänka bensin- och dieselpriset med en (1) krona per liter

Bryt bidragsberoende
1. Skärpta krav för försörjningsstöd – kommuner ska kräva motprestation
2. Bidragstak – bidrag inte ska kunna staplas på varandra
3. Kvalificering till bidragsystemen – för nyanlända, genom arbete
4. Krafttag mot bidragsfusk – ny bidragsbrottsenhet på Försäkringskassan
5. Öka drivkraften till att jobba
Alla som tjänar mer än 13 000 kronor per månad ska få en skattesänkning som motsvarar 3.200 kronor per år.

Öka tillväxten
• Avskaffad värnskatt
• Hälften kvar ska gälla för alla – avtrappning av den statliga inkomstskatten från 20 till 17 procent
• Förlängd expertskatt
• Mer kunskap i skolan
• Elektrifieringspaket

För Gävleborgs län innebär Moderaternas budget:
• Gävle kommun och region Gävleborg får ett välfärdstillskott på 732 resp. 647 kr per invånare
• 69.691 pensionärer i länet får sänkt skatt
• Totalt så får Gävleborgs län 396,6 miljoner kronor
- Gävle kommun får 74,7 miljoner kronor
- Region Gävleborg får 186 miljoner kronor

Lokala inslag i budgeten
Moderaterna…
… avsätter 10 miljoner kronor mer än regering för renare hav. Bland annat riktat till att påbörja ett arbete med att ta bort gifttunnor längs kusten. Totalt lägger Moderaterna 250 miljoner på åtgärder för havs- och vattenmiljö
… ökar ersättningen vid eftersök på trafikskadat vilt. Moderaterna höjer anslaget med 20 miljoner kronor, en ökning på över 40 procent.
… höjer anslagen med 20 miljoner kronor till Lantmäteriet för att förstärka arbetet med att förkorta myndighetens handläggningstider
… lägger ner Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
Återupprätta samhällskontraktet – med en budget för Sverige!

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M)
Lars Beckman, riksdagsledamot Gävleborg (M)
William Elofsson, kommunalråd i opposition (M) Gävle kommun