Andreas kommer närmast från Nefab, där han de senaste åren varit säljchef och tidigare även vd för flera dotterbolag, bland annat i Kina.
- Jag ser verkligen fram emot min nya utmaning på Mellansvenska Handelskammaren, säger Andreas Garp. Det ska bli fantastiskt skojigt att få fortsätta utveckla medlemsnyttan inom ramen för våra fokusområden".
Arnfinn Fredriksson återgår till att verka för Mellansvenska Handelskammaren genom styrelsen och fullmäktige.