Vad är ett nyhetsbrev? Det är ett brev som skickas till en utvald grupp av människor, oftast företagets målgrupp via mejl. Dess innehåll kan variera väldigt mycket beroende på företag, bransch och prenumeranter.

Varför är det så pass populärt? Först och främst underlättar det kontakten med kunderna och är ett utmärkt sätt att informera på. Dessutom har nyhetsbrevet visat sig vara ett av de ultimata verktygen för att öka trafiken till företagens webbsida. Det är allmänt känt att trafik inte består av spontana besökare utan av sådana som hittat sin väg till sajten via en länk. Där kommer nyhetsbrevets stora kraft in. Ett annat stort plus är dess miljövänlighet jämfört med det klassiska pappersutskicket. Därutöver kan företagen även kontrollera hur många prenumeranter faktiskt använder sig av länkarna som finns i brevet.

Nyhetsbrevet hänger tätt ihop med ett annat begrepp, nämligen e-postmarknadsföring. Varför? Jo, för att det har bevisat sig vara en ypperlig säljkanal som dessutom ger en tydlig indikation om vilka som faktiskt gör ett inköp tack vare nyhetsbrevet. Ögonblicket då någon klickar på länken angiven i brevet kan företaget notera det och därmed även dra slutsatser kring hur kampanjen faktiskt går.

Nå önskad målgrupp

Genom att investera i välskrivna och väldesignade nyhetsbrev kan företag öppna nya digitala dörrar för sin kommunikation med kunder och målgrupper. Verktyget ger möjlighet att nå önskad målgrupp på ett enkelt och billigt sätt samtidigt som budskapet även kan anpassas till den.

Det går att filtrera utskicken efter en viss typ av innehåll så att den når till en bestämd målgrupp. Tanken är att anpassa innehållet till mottagarnas intressen, önskemål och preferenser. Detta betyder i sin tur att företaget tenderar att hellre kommunicera med mindre grupper av intressenter, hellre än en stor folkmassa. Skräddarsydda budskap leder till bättre mottagande och skapar givetvis en positiv image av företaget. Regeln är enkel, företagen strävar att ge intressant information skriven på ett sätt som imponerar på prenumeranterna. Det önskade resultatet är att skapa en stabil kundkrets. Kunden känner sig exklusivt utvald när innehållet passar dess önskemål.

Därför är det också av stor vikt att fokusera på att skapa nyhetsbrev med smart innehåll. Det betyder att både text och design ska vara vältänkta. Till hjälp kommer duktiga copywriters och designers som utformar nyhetsbrevet på ett sätt som passar både företag och målgrupp. Enligt undersökningar ger nyhetsbrev högre respons jämfört med annan typ av digitala kommunikation och reklam. Detta kombineras bra med den låga distributionskostnaden. Nyhetsbrev är en effektiv form för kommunikation och marknadsföring för varje verksamhet oavsett vilken bransch den är verksam i.

Bygg upp företagets varumärke

Nyhetsbrevet kan bygga upp företagets varumärke genom att skapa ett starkare band med kunder och målgrupper.

En av dess största fördelar är att det bygger lojalitet genom sitt budskap. Nyhetsbrevets innehåll ger prenumeranterna värdefull och oftast exklusiv information, något som oftast får läsarna att känna sig utvalda. Det är ett bra sätt att bygga lojalitet på. Därutöver kan du även uppmana kunderna att vara mer aktiva och delaktiga genom att exempelvis besvara frågeformulär eller att ta del av någon specifik kampanj. Företaget kommer närmare kunden, skapar ett starkt band och förmedlar sina företagsvärlden på ett kontrollerat och positivt sätt. Det i sig är av stort värde för ett varumärke och dess position på marknaden.

Som det sades tidigare tar många företag hjälp av experter som skriver och designar nyhetsbreven åt dem. Det går även att köpa färdiga system som kan vara av nytta för företagets kommunikationsansvarig när denne arbetar med nyhetsbreven. Det finns alltså lika olika sätt att skapa ett önskat resultat när det kommer till sådan typ av kundkommunikation.