Lastbilstransporter till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för att hans företag ska fungera med tanke på stora avstånd till kunderna. Först krävs förstås leveranser av mjöl, socker och allt annat som behövs för tillverkningen av över två miljoner pepparkakor och småkakor varje dag. Sedan ska de färdiga kakorna skickas till kundernas centrallager eller direkt ut till butikerna.
- Vi har inga egna långtradare utan köper in alla transporttjänster. Det är klart att en kilometerskatt och därtill en höjd koldioxidskatt på bränslet ger en merkostnad i alla led, konstaterar Ove Jonsson.
Han äger och driver Bergmans Pepparkakor sedan 1989. Företaget som sådant har funnits i över 50 år. Expansionen har varit smått fantastisk.
- När jag tog över låg omsättningen på 300 000. Förra året kom vi upp i 50 miljoner och i år blir det minst 60 miljoner.
Kakorna tillverkas under åtta olika varumärken och säljs över hela Sverige. Exporten har blivit allt viktigare. Nu svarar utlandsförsäljningen för 40 procent av omsättningen. Pepparkakor och småkakor från Ljusdal går att köpa i en lång rad europeiska länder och Ove Jonsson är övertygad om att det finns mer att göra på exportsidan.
Ett intensivt arbete med att miljöcertifiera Bergmans Pepparkakor pågår.
- Vi ska vara färdiga innan året är slut. En miljöcertifiering är säkert bra för både miljön och affärerna, menar Ove Jonsson.
Företaget har 27 anställda. För att klara den växande efterfrågan arbetar man 3-skift från måndag till fredag. Nu under sommaren ändrar Bergmans Pepparkakor den interna logistiken och flyttar om produktionslinjerna och räknar med att därigenom kunna öka produktiviteten ytterligare.
Redan idag sker viss försäljning till IKEA och mycket mer kan det bli. Här har Ove Jonsson medvetet bromsat. För sex-sju år sedan tackade han nej till en stor beställning från möbeljätten med motiveringen att alltför mycket av produktionen i så fall skulle koncentreras till en kund.
- Vi får se hur det blir, men jag har god kontakt med IKEA-folket, berättar Ove Jonsson.
Trots irritationen över hotande kilometerskatt och andra pålagor ser han ljust på företagets framtid.
- Vi kan glädja oss åt en mycket positiv utveckling. De två senaste åren har faktiskt varit de bästa hittills i bolagets historia, förklarar Ove Jonsson.