Regionen Gävleborg/Dalarna är den fjärde största efter de tre storstadsregionerna, och mycket viktig för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Regionen ligger dessutom på 12:e plats när det gäller Sveriges bästa logistiklägen 2014.
- Våra fokusområden är grön logistik, pris på mark, läge, arbetskraft och innovation, berättade
Anders Franck från Mellansvenska Handelskammaren. Vi är logistikintensiva på ett smart och grönt sätt.
Fredrik Svanberg, VD Gävle Hamn, berättade om vikten av ökad konkurrensneutralitet mellan transportslagen. Han riktade även kritik mot att banavgifterna fortfarande är förhållandevis låga. Forskning och utveckling viktigt för industrin i regionen.
- En fördel med att verka i vår regionen är den trofasta arbetskraften och att folk är villiga att pendla, sa Fredrik Svanberg. Samtidigt är det viktigt att infrastrukturen drivs och underhålls.
Fredrik Svanberg berättade också att transporter på väg och järnväg ökar mer än sjöfarten. Gävle är den tredje största containerterminalen i Sverige men ändå transporteras varor från Korsnäs till Göteborg för lastning på Maersks containerfartyg. Men det kan Korsnäs inte påverka eftersom det är kunden som styr transporterna. Maersk har som princip ett ”oceananlöp” för container i Sverige och då är det Göteborg som gäller. Det handlar om 70 tågpendlar per dag till Göteborg!
Alla transportslag behövs för att logistiken ska fungera. Lastbilar behövs för transportera till lastning från lossning på både tåg och fartyg. Mycket gods transporteras också med järnväg, till exempel allt flygbränsle som lossas i Gävle Hamn och sedan vidare med järnväg till Arlanda.
- Det är viktigt att det är samma princip för alla transportslag när det gäller avgifter och skatter så att det blir samma förutsättningar, sa Fredrik Svanberg.
Lena Asplund (M), skatteutskottet, var av den uppfattningen att svenska skatter och avgifter inte är högst. Bland annat Belgien, Danmark och Frankrike ligger idag över Sverige på den punkten.
Fredrik Svanberg menade också att en ökning av sjötransporter skulle minska samhällets kostnader för underhåll och investeringar för vägnätet och järnvägen.
Börje Pettersson, General Manager Logistic på Sandvik, underströk att de ökade kostnaderna slår på sista raden.
- Kilometerskatt är det största hotet och skulle innebära stora kostnader för Sandvik och annan industri, totalt ökade kostnader på transporter med 10 % med alla pålagor som är planerade eller föreslagna, sa Börje Pettersson. Svaveldirektivet innebär dessutom direkt 4 % i ökade kostnader på transporter medan bieffekterna av höjda dieselpriser bara går att spekulera kring
Henrik von Sydow, Skatteutskottets ordförande, frågade om hur utmaningarna ser ut för regionen och företag som Sandvik och Korsnäs.
Peter Sundin, ordförande i Masertransport, med 600 lastbilar i Dalarna samt ytterligare cirka 100 över hela Sverige. De transporterar bland annat grus, speditionsvaror, livsmedel mm och man har kunder som Sandvik och Ica.
- Enbart SCA räknar med 200 miljoner kronor i ökade kostnader, sa Peter Sundin. Förslagen från S, V och MP innebär 4 miljarder i ökade kostnader för tunga lastbilar och ingen har någon lösning på hur det ska gå till.
Totalt kommer företagen att drabbas av en skattechock på uppemot 100 miljarder i extra skatter, höjda arbetsgivaravgifter, ökad moms (som ökar priset till kund) mm. Det motsvarar mellan 50 och 100 000 jobb om företagen tvingas minska på personalen för att klara det.