På uppdrag av Riksdagsledamot Lars Beckman har Riksdagens utredningstjänst jämfört Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimatet och Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) motsvarande rankning.
Frågorna som Beckman har ställt är följande:
Svenskt Näringsliv och SKL rankar företagsklimat i Sveriges kommuner. Hur ser listorna ut om man jämför dem med varandra och hur ser arbetslösheten ut i respektive kommun? Går det att urskilja ett samband mellan de kommuner som placerar sig högt och en låg arbetslöshet? Går det på samma sätt att se ett samband i form av att de kommuner som placerar sig långt ned på listan över företagsklimat även har en hög arbetslöshet?
Riksdagens utredningstjänst konstaterar följande;
SKL:s och Svenskt Näringslivs rankning skiljer sig åt på flera sätt. Medan SKL:s rankning fokuserar på myndighetsutövning, har Svenskt Näringsliv en bredare ansats som förutom företagares generella bedömning av företagsklimatet i kommunen, bygger på faktorer som andel i arbete, nyföretagande etc. Vad gäller SKL:s rankning verkar det inte finnas något samband mellan högt placerade kommuner och låg arbetslöshet, respektive lågt placerade kommuner och hög arbetslöshet. Vad gäller Svenskt Näringslivs rankning så har de högst placerade kommunerna en lägre genomsnittlig arbetslöshet än de lägst placerade kommunerna, vilket inte är ett oväntat resultat med tanke på att rankningen till viss del bygger på faktorer som exempelvis andel invånare i arbete.
- Det är viktigt för hela Gävleborgs län att företagsklimatet förbättras och att det sätts in konkreta handlingsplaner i varje kommun så att arbetslösheten kan minskas. Det finns inte någon kommun i Gävleborg på 20 i topp-listan men väl flera kommuner bland de 20 sämsta i Sverige på Svenskt Näringsliv rankningslista. På en sammanvägd lista så hamnar Sandvikens kommun bland de 20 sämsta kommunerna, säger Lars Beckman i en kommentar.
- Nu på fredag ska länets kommuner debattera och diskutera en regionutvecklingsstrategi och i det fortsatta arbetet i länet krävs det en förnyad ansats som leder till ett bättre företagsklimat, avslutar Beckman.