Nu är det som bekant helt andra förutsättningar, då var trafikintensiteten cirka 8000 fordon per dygn, nu är det runt 10000 med toppar på runt 12000. Dessutom börjar standarden närma sig en krigsdrabbad ukrainsk motorväg.

Enligt mina efterforskningar är en 2+1-väg ett lämpligt val för vägar med en intensitet på mellan 9000 och 10000 fordon. Om vi ska bygga för framtiden utan att Gävle ska begränsas i sin ekonomiska tillväxt, behöver vi bygga ut till fullstor 2+2 motorväg. Särskilt med tanke på Sveriges inträde i NATO, då vägstandarden behöver ses över för att inte förlora positionen som det självklara logistiknavet för dessa transporter.

Det är värt att notera att sträckan är förberedd för detta, vilket gör att kostnaderna för utbyggnaden skulle kunna hållas nere genom att begränsa till 1+1 körfält medan det sista körfältet används tillsammans med en utbyggnad för att skapa 2+2 väg. Att göra detta från trafikplats till trafikplats i etapper torde enligt min mening vara det mest effektiva ur ett trafikflödesperspektiv. Detta då viss trafik under ombyggnationen kommer att kunna nyttja den "gamla" E4.

Detta för att inte riskera att arbetspendling och transporter via Gävle minskar. Människan har i alla tider valt att bo inom 40 minuters restid från jobbet, så om E4 skulle behöva sänkas till 80 km/h på grund av för hög trafikintensitet, skulle Gävle ur ett transportperspektiv bli ointressant för företag och arbetsgivare i hela regionen. Och därmed även för de företag som eventuellt skulle vilja investera i hamn och andra logistiklösningar.

Därför är mitt förslag till både företagare och politiker att prioritera utbyggnaden av E4 till 2+2 motorväg. Och när vi gör detta, även se över Riksväg 83 och 84 som skulle gynna hela regionen, genom att på ett naturligt sätt knyta ihop Gävleborg med Östersundsregionen. På så sätt stärker vi regionens konkurrenskraft och attraktivitet ytterligare. Inte minst för framtida NATO-transporter mellan hamn och gränsområde.

Detta skulle även stärka arbetspendlingen i hela regionen, då "inlandsinnevånarna" också skulle kunna vara intresserade av att jobba i de större städerna utmed kusten. Riksväg 83/84 skulle dessutom kunna spara en massa onödiga kilometrar med lastbilstransporter då det skulle bli en naturlig genväg mellan E4 och E45, vilket skulle förtydliga Gävle som det naturliga logistiknavet i Sverige.

Gävle är den naturliga logistikpunkten i Sverige, och detta tycker jag vi ska jobba vidare med. Om du ska åka tåg från Västkusten till Mora och Östersund, måste du åka via Gävle. Det finns en omedelbar närhet till både Arlanda och färjorna över till Finland och Baltikum. Även förbindelserna västerut är bra i form av E16. Om du kommer med färja från kontinenten så har du 9-10 timmars körtid till Gävle, d.v.s. full körtid enligt kör- och vilotiderna. Vi har Sveriges 5:e största hamn och sett till antal containers är den den tredje största.

Som alltid är jag naturligtvis intresserad av en fortsatt konstruktiv dialog för att stärka regionen och företagsklimatet.

För mer information kontakta
Pär Dahlstedt
073-839 29 89
Skolchef
Svea TrafikCenter
https://sveatrafikcenter.se
https://bomhustrafikskola.se