Du som vill få en klar och tydlig bild över inköps- och leverantörsmönster bör verkligen använda dig av spend analys. Detta eftersom det är det enklaste sättet att få en tydlig översikt över hela bilden.

Vad är spend analys?

Med en spend analys kan du se hur stor din totala inköpsvolym är och hur den är fördelad på olika inköpsområden. Det blir även enkelt att se de största inköpsområdena i fallande ordning. Du ser även hur många leverantörer du har per inköpsområde och kan korrigera efter behov.

Och om du vill kan du även ta med alla fakturor och få en klar och tydlig bild även över detta. Med klar och tydlig fakta kan du enkelt effektivisera och skära ner där det behövs.

Du som vill få svar på dessa frågor bör utföra en spend analys inom kort.

• Vad köps egentligen in?
• För hur mycket köps det in?
• Från vem köps det in?
• Vem är det som köper in det?
• På vilket sätt köps det in?

En spend analys är inte samma sak som ett ekonomiperspektiv. Eftersom en spend analys skär genom hela bolaget och visar alla mönster oavsett bolag, kostnadsställe, site och land. Vilket leder till att möjligheter som tidigare varit dolda avslöjas.

Varför har spend analys blivit så populärt?

De som använder sig av spend analys gör detta för att få en överblick av hur inköpen görs. Men även för att förbättra besparingspotentialer och korrigera det som inte fungerar ordentligt i nuläget. Helt enkelt för att få vetskap om allt som pågår inom bolaget gällande inköp- och leverantörsmönster.

Utöver detta ger en spend analys dig möjligheten att utveckla en vinnande inköpsstrategi för bolaget. Och mäta dina framgångar samt resultat. Genom att få en klar överblick kan du enkelt korrigera besparingar och skära ner där det behövs inom bolaget. På så vis kan du maximera vinsten och ta bolaget till nya nivåer.

Ett bolag som har organisationer i flera länder, olika affärsområden och branscher har oftast inte så stor koll på helheten. Och det är dessa bolag som kan ha störst nytta av en spend analys som utförs grundligt och korrekt.

Svårigheter med spend analys

Men självfallet finns det också svårigheter och utmaningar med en spend analys, nedan är de två mest förekommande listade.

Tekniska och resursmässiga

För det första kan det börja krångla när inköpsvolymerna ska mappas in i inköpskategorier. Här gäller det verkligen att ha is i magen och prioritera rätt.

En rekommendation är att börja med vad du faktiskt har och inte gå på djupet på en gång. Utan ta det steg för steg. Vid ett senare tillfälle går det att gå på djupet och hitta de små bovarna i dramat. Men från början är det bäst att börja med de stora.

Förändringsarbete

Detta har och göra med konsekvenserna av en sped analys. Eftersom det inte finns någon mening med att utföra allt det hårda arbetet om inget i slutändan förändras. Men självklart är detta något ledningen måste ta tag i. Och det kan vara precis lika svårt och utmanande som att faktiskt göra spend analysen.

Men om du vill lyfta bolaget framåt och uppåt är det något som verkligen behövs göras. När en spend analys pekar tydligt på korrigeringar som måste utföras är det bara att bita i det sura äpplet.