För att få svar på detta hade StyrelseAkademien Gävleborg tillsammans med samarbetspartnern Clockwork bjudit in Ulrika Spåls, VD för StyrelseAkademien Sverige för att ge sin syn under en nätverkslunch i Clockworks lokaler i centrala Gävle fredag den 25 september. Petter Lundgren, Clockwork och Kjell Gunnarsson, verksamhetsansvarig på StyreleseAkademien Gävleborg hälsade gästerna välkomna och inledde med att berätta lite kort om sina verksamheters nyheter och utmaningar.
– Att kunna driva förändring och utveckling är något av det viktigaste som företagare och styrelseledamot. Så härligt att kunna blanda Ulrikas insikter och erfarenheter med så många intressanta möten. Jag är både glad och stolt att fått välkomna StyrelsekAdemien till våra nya större lokaler i Gävle, sade Petter Lundgren.

Därefter var det Ulrikas tur att på ett mycket inspirerat och engagerande sätt presentera sig och ge sin syn på verksamhetsstyrning och förändringsledning.
– Förändring är ett ständigt återkommande faktum och hur skall det gå till? Att stödja och arbeta med och under förändring kräver både strukturerade arbetssätt och flexibilitet, sade Ulrika och tog sedan fram flera konkreta tips och råd ur den verktygslåda som StyrelseAkademien erbjuder sina medlemmar.

Att det idag är en extremt snabb förändringstakt och osäkert politiskt läge är mer sant än någonsin och det ställer också högre krav än tidigare på både styrelse och ledning i både företag och föreningar.
– Orsaken till att förändringsprojekt inte lyckas beror oftast på människor så det gäller att ha rätt förutsättningar, menar Ulrika.
• Har ni tydliga mål?
• Har ni en organisation med förutsättningar?
• Finns ledare som orkar driva förändring?
• Finns en ledning som efterfrågar resultat och motiverar organisationen?
• Finns värderingar som stöd för utveckling och implementering?
Hon betonade också att det också gäller att komma ihåg att fira framgångar.

Det blev en hel del frågor och reflektioner från de initierade gästerna och de allra flesta fick nog en hel del nya konstruktiva infallsvinklar med sig när det gäller att leda och styra verksamheter.
– Riktigt roligt att komma igång i min nya roll, och kul att träffas i dessa utmanande tider. Jag gillade extra mycket att det blev många bra frågor och givande dialoger som visar på stort intresse. Nu ser jag fram emot fortsatt bra samarbete framöver, säger Ulrika.

– Det känns otroligt bra att kunna sammanfatta en sådan här nätverksträff med ett gott värdskap från Clockwork och en väldigt intressant föredragning om förändringsledning från Ulrika. Vi jobbar alla för att skapa förutsättningar för företagens och näringslivets utveckling, säger Kjell Gunnarsson.

Detta är StyrelseAkademien
• En oberoende, ideell och samhällsnyttig förening som grundades 1991.
• Ett rikstäckande nätverk med 16 lokala föreningar, sammanhållna av StyrelseAkademien Sverige ideell förening.
• En snabbväxare med ca 7 500 medlemmar.
• En respekterad röst i näringslivet som spelat — och alltjämt spelar — en viktig roll i utvecklingen av svensk styrelsepraxis och bolagsstyrning.
• StyrelseAkademien finns till för alla organisationer som leds av en styrelse.


StyrelseAkademien vill samarbeta med företag och organisationer som ser betydelsen av ett professionellt styrelsearbete för att skapa framgångsrika och konkurrenskraftiga verksamheter och som inser vikten av en bolagsstyrning med fokus på hållbar lönsamhet, dvs en styrning som omfattar både ekonomi, miljö och samhälle. Samt de med behov av mångfaldskompetens i rekrytering både till styrelser, företagsledningar och verksamheter i stort och som ser ständig kompetensutveckling av styrelse och företagsledning som en självklar komponent i den löpande företagsutvecklingen.

För mer information se https://www.styrelseakademien.se/gavleborg