Det är en betydande del av dem som arbetar i det privata näringslivet som arbetar i ett exportföretag. Det är 64 119 personer anställda i något företag i Gävleborgs län varav ca 29 314 eller ca 46 procent är anställda i ett företag som exporterar. Det är företag som varje dag möter den globala konkurrensen. I den konkurrensen så spelar många parametrar roll.
Produkternas eller tjänsternas pris är självfallet av stor vikt och lika viktigt är en hög kvalité men även Sverigebilden spelar en stor roll. Köper man en produkt från Polen, som ofta har ett lågt pris, vet man i förväg att kvalitén kommer att vara lägre än om man köper en produkt med ett högre pris från USA. Så fungerar det självklart också för konsumenter och kunder i länder utanför Sverige. Köper man en vara eller tjänst från ett Svenskt företag så köper man med vetskapen om att jag får en bra leverans med god kvalité.
Men vi ska inte heller underskatta just Sverige-bilden med Svenska företags kontakter med omvärlden. På vilket sätt vi bemöter våra medmänniskor från andra länder har stor betydelse för exportföretagens kontakter i dessa länder. Det är därför jag blir så bekymrad över de främlingsfientliga partiernas insteg i de parlamentariska församlingarna i Sverige. Vi har under lång tid som ett litet exportberoende land i norra Europa varit medvetna om att vi faktiskt är beroende av handel med andra länder eftersom det är det som ytterst bygger vårt välstånd i Sverige. Med partier som är rasistiska i Sveriges Riksdag försvårar vi för exportföretagen genom att vi riskerar en sämre Sverigebild. Varför ska den Etiopiska regeringen eller företag upphandla ett kartsystem eller mobiltelefonsystem eller borrar till gruvor från svenska företag om vi har politiker som aktivt misskrediterar befolkningen från det landet här hemma i Sverige?
Därför ska vi alla varje dag se till att vidmakthålla Sverigebilden som ett öppet land där vi välkomnar många nya tankar och idéer. Jag blir både stolt och nöjd när jag åker på affärsresor i mitt lilla företag till USA och man möts av en mycket positiv Sverigebild. Det är ett ansvar vi alla har att vårda varje dag. Både som invånare i Sverige och i vårt politiska arbete eller hur vi själva agerar när vi har kontakter med omvärlden som turister eller i kontakter i vår yrkesutövning.
Exportföretagens betydelse för välståndet i Gävleborg kan inte överskattas utan bara underskattas och om vi hjälps åt till att sprida den informationen till fler så kommer vi också att skapa den nödvändiga förståelsen, som underlättar för oss att få ett ännu konkurrenskraftigare näringsliv i framtiden. Samt att vi får bort rasisterna från de politiska församlingarna eftersom de bidrar till en sämre Sverigebild – också!

Lars Beckman

Riksdagsledamot Gävleborg (m)