Det finns de som anser att det är ett ”måste” med revisor, just för att det är ett lagstadgat krav. Dock har inte alla företag revisionsplikt och kan välja bort att ha revisor. Men en sådan kan vara bra att även om du inte ”måste”. Det till att använda som ett bra bollplank och få bra rådgivning via. Du kanske även bör fundera på vad kostar en revisor samt att hitta en med de rätta kunskaperna för just ditt företag.

En revisors uppgift är att granska bokslut, göra löpande redovisning samt ser till så att årsredovisningen stämmer. Om det är så att du har ett företag där det är lagstadgat med en revision, så måste du anlita en auktoriserad revisor.

Bra saker att tänka på när du ska välja revisor

Utöver att ha koll på om det är ett måste eller inte, samt vad du vill med din revisor, så är det även bra att gå på magkänsla. Det gäller att ha en bra personkemi med den person som ta hand om företagets ekonomiska bitar. Sedan är det ju bra att personen även då besitter rätt kunskaper. En annan bra sak att fundera över, det är om du vill ha en revisor med specialkunskaper. Det är ju vissa bolag som kan ha behov av just det. Särskilt bra är det om du har ett utvecklingsföretag.

Om du har hittat en revisor du funderar på att anlita, så är det ju bra att se till att denna person har den tid som krävs för att hjälpa dig och ditt företag. Fundera även på om revisorn kan tänka utanför boxen, alltså kan tänka utanför ramarna. Det så att du kan få bra förslag som kan göra att din verksamhet blir mer effektiv.

Fundera också på om du vill att det ska vara nära till revisorn, eller om det räcker att ha kontakt via mail, telefon eller videomöten. Dock är det rätt bra att kunna få till personlig kontakt!

Vem är skyldig att ha en revisor?

Man kan säga så här, att om det är så att du har ett aktiebolag, så är sannolikheten även stor att du ska ha en revisor. Dock finns det vissa undantag. Är det till exempel så att du har nyss startat ett privat aktiebolag, så har du möjligheten att välja om du vill anlita en revisor eller inte.

Vissa aktiebolag måste alltid ha en revisor. Det gäller till exempel publika aktiebolag. Det gäller även aktiebolag som enligt särlagstiftning är skyldiga att ha revisor som till exempel aktiebolag med bank- eller finansieringsrörelse. En revisor måste även finnas för aktiebolag som har särskild vinstutdelningsbegränsning

Sedan är det även så att de bolag som uppfyller minst två av vissa kriterier under de två senaste räkenskapsåren ska ha en revisor. Dessa kriterier är:

• Om bolaget har fler än tre anställda i medeltal

• Har mer än 1,5 miljoner kronor i balansomslutning

• Har mer än 3 miljoner kronor i nettoomsättning

Om du har ett bolag som inte uppfyller något av dessa krav, eller bara ett, så är det alltså inget krav på att du har en revisor. Uppfyller ditt bolag däremot två eller tre, så är det krav på att ha revisor.

Skillnad mellan redovisning och revision

Redovisning och revision är två skilda saker. Det innebär att du kan anlita hjälp med redovisningen utan att anlita en revisor och tvärt om. Det är inte ovanligt att företag idag tar hjälp av en redovisningsbyrå. Det för att få hjälp med saker som löpande bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationer samt annat. Dock är det som så att det finns inga krav på att man måste anlita en redovisningsbyrå. Men många företag känner att de inte själva har tid, eller rätt kunskaper för att göra det själv. Då är det rätt bra att ta in en redovisningsbyrå.

När man talar om en revisor, så ska han eller hon, helt oberoende granska redovisningen. Även kontrollera att bokföringen är rätt utförd. Man kan säga att det är en slags kvalitetssäkring av bokföringen. Revisorn intygar att allt är korrekt och att det går lite på det som står.

Idag finns det olika revisorer. Det finns dels godkända revisorer, dels auktoriserade revisorer. Båda typer av revisorer kräver att personen har gått en viss utbildning. Men för den auktoriserade revisorn är kraven på både utbildning och erfarenhet högre. Om man har ett publikt eller ett större aktiebolag så är det ett måste att den revisor man anlitar är auktoriserad.